Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Erasmus+: σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ το 2022 για την κινητικότητα και τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ για το 2022, μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2022.

Με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, το Erasmus+ θα συνεχίσει να παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, περιόδους πρακτικής άσκησης, μαθητείας και ανταλλαγές προσωπικού και έργα διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Εκτός από τη γενική πρόσκληση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που θα δρομολογηθούν χωριστά, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε τα εξής: «Η δρομολόγηση των νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Erasmus+ για το 2022 έχει ιδιαίτερη απήχηση. Το 2022 θα σηματοδοτήσει την 35η επέτειο του προγράμματος, αλλά και θα είναι και το έτος που αφιερώνεται στη νεολαία. Το Erasmus είναι μια αξέχαστη εμπειρία εδώ και πολλά χρόνια· ας γίνει ακόμα πιο αξέχαστη το 2022! Με αυτό το νέο έτος Erasmus, ελπίζουμε ότι θα κάνουμε την εμπειρία πιο συμπεριληπτική και ευρύτερης εμβέλειας, ώστε οι νέοι και οι νέες να συνεχίσουν μαθαίνουν και να ταξιδεύουν μετά από πολλούς δύσκολους μήνες.»

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Το επόμενο έτος Erasmus+ θα γιορτάσει 35 χρόνια επιτυχούς παροχής ευκαιριών για σπουδές, μάθηση και εμπειρία κατάρτισης στο εξωτερικό. Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι πρόκειται για εμπειρία που τους άλλαξε τη ζωή, που σημάδεψε την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία και που τους άφησε ανεξίτηλες αναμνήσεις σχετικά με το τι σημαίνει να ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από όλα όσα έχει να προσφέρει το Erasmus+. Το 2022 θα γιορτάσουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, και το Erasmus+ θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.»

Το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τους νέους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το οποίο ανακοινώθηκε κατά την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι βασικές δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας θα ενισχυθούν και το 2022.

Οι κυριότερες καινοτομίες που εισήχθησαν στις σημερινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

  • Μελλοντοστρεφή έργα: Νέα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πράσινη μετάβαση. Αυτά τα φιλόδοξα έργα θα επωφεληθούν από μεγαλύτερο προϋπολογισμό και θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία έτη. Σκοπός τους είναι η συμμετοχή συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Ο γενικός στόχος είναι η επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων που μπορούν να επηρεάσουν την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
  • Περισσότερες ανταλλαγές με τρίτες χώρες: Χάρη στα κονδύλια από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, τρίτες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε στοχοθετημένα έργα και ανταλλαγές, ιδίως στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και του αθλητισμού.
  • DiscoverEU πιο ανοιχτό σε όλους: Το DiscoverEU προσφέρει σε νέους ηλικίας 18 ετών τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο γύροι αιτήσεων για τη διανομή δωρεάν ταξιδιωτικών καρτών. Από το 2022 θα πραγματοποιούνται ειδικοί γύροι αιτήσεων για οργανώσεις, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο DiscoverEU ακόμη περισσότεροι νέοι που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Αυτοί θα επωφεληθούν από πιο στοχευμένη στήριξη και χρηματοδότηση.
  • Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στα σχολεία: Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό μέρος της προώθησης της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι δράσεις Jean Monnet για την προώθηση της εκπαίδευσης στην ΕΕ θα εφαρμοστούν σε σχολεία και μαθητές όλων των ηλικιών, τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση, με διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης.
  • Απλούστερη χρηματοδότηση των έργων συνεργασίας: Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους έργων σε συμπράξεις συνεργασίας να υποβάλουν αίτηση για κατ' αποκοπή ποσό με σκοπό την υλοποίηση των έργων τους. Αυτό μειώνει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο κατά την υποβολή αίτησης, τη διαχείριση του έργου, καθώς και για τα καθήκοντα υποβολής εκθέσεων.

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, καθώς και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στα έγγραφα που δημοσιεύονται στον ειδικό ιστότοπο.

Ιστορικό

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το Erasmus+ από το 2021 έως το 2027 ανέρχεται σε 26,2 δισ. ευρώ, και συμπληρώνεται με περίπου 2,2 δισ. ευρώ από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Τα έργα κινητικότητας και συνεργασίας του Erasmus+ στηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ενώ παράλληλα προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο. Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, συμβάλλουν επίσης στην ανθεκτικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ένταξη παραμένει βασική αρχή του προγράμματος, για την παροχή σε περισσότερα άτομα δυνατοτήτων μάθησης και συμμετοχής σε διεθνή έργα, αλλά και για την προσέγγιση αυξανόμενου αριθμού ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2022 για την υλοποίηση του Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2022

Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ 2022

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα