Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Erasmus+: Η νέα χρηματοδότηση για τους συνασπισμούς ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

erasmys++

Αθήνα, 03/07/2023

 

Σήμερα η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ για το 2023 σχετικά με την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, η οποία παρέχει στήριξη σε συνασπισμούς ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνασπισμοί ευρωπαϊκών πανεπιστημίων αποτελούν σύνδεσμο επικοινωνίας για μια νέα γενιά Ευρωπαίων που μπορούν να σπουδάσουν και να εργαστούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διάφορες γλώσσες και σε διατομεακό και διεπιστημονικό επίπεδο. Χάρη στους συνασπισμούς αυτούς, οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που συμβάλλει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

 

Με τα σημερινά αποτελέσματα και την προσθήκη επτά νέων συνασπισμών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στον συνολικό αριθμό των 50 συνασπισμών συμμετέχουν πλέον περισσότερα από 430 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 35 χώρες. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Τουρκία.

Οι σπουδαστές αυτών των ιδρυμάτων μπορούν να επωφεληθούν από μια μοναδική διακρατική και καινοτόμο εκπαιδευτική προσφορά που τους επιτρέπει να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες για το μέλλον. Επιπλέον, με τη σύναψη εταιρικών σχέσεων με σχεδόν 1.700 συνδεδεμένους εταίρους από ΜΚΟ, επιχειρήσεις, πόλεις και τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι 50 συνασπισμοί ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προσφέρουν καινοτομία ευρείας κλίμακας στις περιφέρειες της Ευρώπης.
 

Με πρωτοφανή συνολικό προϋπολογισμό ύψους 402,2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+[1] για την παρούσα πρόσκληση, κάθε συνασπισμός λαμβάνει κονδύλια ύψους έως 14,4 εκατ. ευρώ για τέσσερα έτη.
 

Η πρόσκληση του 2023 έδωσε τη δυνατότητα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, που δεν είναι συνδεδεμένα με το πρόγραμμα Erasmus+, να συμμετάσχουν ως πλήρεις εταίροι στην πρόσκληση. Έτσι, προσχώρησαν στην πρωτοβουλία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο, εκτός από εκείνα της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.

Όπως και πέρυσι, στους συνασπισμούς μπορούν να συμμετέχουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από χώρες της διαδικασίας της Μπολόνια ως συνδεδεμένοι εταίροι . Επίσης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2023 προσχώρησαν στους συνασπισμούς και 30 περίπου ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ουκρανία.
 

Επόμενα βήματα

Το φθινόπωρο του 2023, η Επιτροπή θα προκηρύξει την επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πανεπιστήμια που είναι οι συνασπισμοί ευρωπαϊκών πανεπιστημίων να φτάσουν τους 60 και να περιλαμβάνουν περισσότερα από 500 πανεπιστήμια έως τα μέσα του 2024.
 

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στηρίζει διακρατικούς συνασπισμούς εννέα κατά μέσο όρο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους ιδρυμάτων (όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, τεχνολογικά ιδρύματα, σχολές τεχνών και ιδρύματα τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Τα ιδρύματα αυτά αναπτύσσουν μακροπρόθεσμη διαρθρωτική, βιώσιμη και συστημική συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας σε διασυνοριακό επίπεδο. Προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους σπουδαστές, τα οποία παρέχονται από κοινού σε διαπανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις, όπου σπουδαστές, προσωπικό και ερευνητές από όλα τα μέρη της Ευρώπης μπορούν να απολαμβάνουν αδιάλειπτη κινητικότητα.
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017, στο πλαίσιο ενός συνολικού οράματος για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια, που παρουσιάστηκε το 2022, φιλοδοξεί να στηρίξει 60 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στα οποία, έως τα μέσα του 2024, θα συμμετέχουν περισσότερα από 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν προβλέπεται το πρωτοφανές ποσό του 1,1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Erasmus+ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Η στήριξη της ερευνητικής διάστασης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων θα καλυφθεί από την πρωτοβουλία ευρωπαϊκής αριστείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2023 για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» στο πλαίσιο του Erasmus+ είχε δύο πτυχές. Πρώτον, την παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης σε ήδη υπάρχοντες επιτυχημένους συνασπισμούς ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διευρύνθηκαν κατά περίπου 50 νέα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος τους. Και δεύτερον, την υποστήριξη της δημιουργίας νέων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας διαφορετικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από κοινά στρατηγικά οράματα.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023: αποτελέσματα

Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Ενημερωτικό δελτίο

[1] Συμπεριλαμβανομένων 3,2 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) για την περαιτέρω στήριξη της συμμετοχής ως πλήρων εταίρων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+
 

Δηλώσεις

Φανταστείτε τις σπουδές στη διακρατική πανεπιστημιούπολη ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, όπου οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τι, πού και πότε θα σπουδάσουν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο εταίρο του συνασπισμού. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές αποκτούν με φυσικό τρόπο ένα πλήρες νέο σύνολο ικανοτήτων, καθώς επωφελούνται από την καινοτόμο παιδαγωγική και τη βασισμένη σε προκλήσεις παιδαγωγική και από την ενσωματωμένη κινητικότητα. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια φέρνουν επανάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μπορούν να μας βοηθήσουν να προετοιμάσουμε το έδαφος για ένα κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο, ενισχύοντας το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ των αποφοίτων. Συγχαίρω θερμά όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επελέγησαν.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας - 03/07/2023

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα