Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Erasmus+: Έναρξη νέου διεθνούς έργου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μέσω της εκπαίδευσης

Erasmus-hp-banner-web

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου διετούς έργου για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη μέσω της εκπαίδευσης. Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ και θα υλοποιηθεί από την UNESCO σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR).

Μετά την έναρξη του έργου, η UNESCO και οι εταίροι της θα συνεργαστούν μέσω ειδικά προσαρμοσμένων δράσεων με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να τις βοηθήσουν καθώς αναπτύσσουν την εκπαιδευτική διάσταση των εθνικών τους σχεδίων για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Κατά τη στιγμή της έναρξης, 11 χώρες έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή τους. Πρόκειται για την Αυστρία, το Βέλγιο (Βαλονία-Βρυξέλλες), τη Γαλλία, τη Γερμανία (Βάδη-Βυρτεμβέργη και Σλέσβιχ-Χόλσταϊν), την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Τσεχία.

Το έργο αναμένεται να αποφέρει μια σειρά από αποτελέσματα, στα οποία περιλαμβάνονται εκδηλώσεις δια ζώσης κατάρτισης που θα διοργανωθούν σε εθνικό επίπεδο για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και θεματικά διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών απ' όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος είναι να παρασχεθεί στήριξη στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές ώστε να καταπολεμήσουν τις θεωρίες συνωμοσίας και τον αντισημιτισμό στην τάξη. Το έργο θα συμβάλει επίσης στην αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων σπουδών και της ποιότητας των σχολικών βιβλίων όσον αφορά τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη, καθώς και του σημερινού επιπέδου ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, ώστε στη συνέχεια να εκπονηθούν συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά τις προκαταλήψεις, τα εξτρεμιστικά αφηγήματα, τη συνωμοσιολογία και τις ιδεολογίες που προωθούν τις διακρίσεις και το μίσος. Το Erasmus+ περιλαμβάνει ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητές του την προώθηση της ένταξης και της πολυμορφίας, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην προαγωγή των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό στηρίζει επίσης την εκπαιδευτική διάσταση της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής.

Ιστορικό

Ο αντισημιτισμός σημειώνει ανησυχητικά ανοδικές τάσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής. Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), εννέα στους δέκα Εβραίους (89 %) αισθάνονται ότι το μίσος και οι διακρίσεις αυξάνονται στη χώρα τους, ενώ το 44 % των νέων Ευρωπαίων Εβραίων έχουν υποστεί αντισημιτική παρενόχληση. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 62 % των Εβραίων έχουν δει ή ακούσει μη Εβραίους να υποστηρίζουν ότι το Ολοκαύτωμα είναι μύθος ή ότι έχουν μεγαλοποιηθεί οι διαστάσεις του. Επιπλέον, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2019 σχετικά με τις αντιλήψεις αντισημιτισμού, το 53 % των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί πρόβλημα στη χώρα τους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρητορική μίσους που σχετίζεται με την επιδοκιμασία, την άρνηση ή την χονδροειδή υποτίμηση του Ολοκαυτώματος απαγορεύεται βάσει της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής, η οποία εστιάζει στα εξής σημεία: την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής αντισημιτισμού, την προστασία και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής στην ΕΕ, και την εκπαίδευση, την έρευνα και τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Η στρατηγική αυτή ενισχύεται από τις προσπάθειες που καταβάλλει σε διεθνές επίπεδο η ΕΕ για να ηγηθεί του παγκόσμιου αγώνα κατά του αντισημιτισμού. Στο πλαίσιο αυτής της ενωσιακής στρατηγικής, η Επιτροπή ανέθεσε την εκπόνηση έκθεσης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με τίτλο «Το πεδίο έρευνας σχετικά με τον σύγχρονο αντισημιτισμό και την εβραϊκή ζωή: Προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού κόμβου» («The field of research on contemporary antisemitism and Jewish life: Working towards a European research hub»), η οποία δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου 2023.

Η οικοδόμηση πιο ανθεκτικών εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων ήδη από τα πρώτα χρόνια και στην αποσύνδεση της προσωπικής κατάστασης και του υπόβαθρου των εκπαιδευομένων από το μορφωτικό επίπεδο και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις.

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τους στόχους του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο έργο της UNESCO που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ διατίθενται στο διαδίκτυο.

Έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής

Πρόγραμμα Erasmus+

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

UNESCO: Αντιμετώπιση του αντισημιτισμού μέσω της εκπαίδευσης

Δηλώσεις

Η οικοδόμηση μιας Ευρώπης απαλλαγμένης από το μίσος και τον αντισημιτισμό ξεκινά στην σχολική τάξη. Η εκπαίδευση παίζει καίριο ρόλο ώστε οι νέοι να μπορούν να αντισταθούν στις αντισημιτικές ιδέες. Γι’ αυτόν τον λόγο, και στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής, θα στηρίξουμε τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να παράσχουν σχετική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς, στους επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Θέλουμε να τους ενδυναμώσουμε ώστε να αντιμετωπίσουν τον αντισημιτισμό στην τάξη. Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσω επίσημα αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την UNESCO και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας - 03/04/2023

 

Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι ένα τόσο επιδραστικό έργο για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού μέσω της εκπαίδευσης θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+, και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην εμπειρογνωμοσύνη της UNESCO, των οργανώσεων-εταίρων της και των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν σ’ αυτό για την υλοποίησή του. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να αναγνωρίζει τον αντισημιτισμό, τις προκαταλήψεις, την παραπληροφόρηση, τις θεωρίες συνωμοσίας, τις πράξεις μίσους και τις διακρίσεις ως αυτό που πραγματικά είναι.

κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας - 03/04/2023

 

Η εκπαίδευση έχει θεμελιώδη σημασία για την καταπολέμηση του μίσους και των προκαταλήψεων. Κοινή μας ευθύνη είναι να αξιοποιήσουμε τη μετασχηματιστική της δύναμη για να οικοδομήσουμε τη δυνατότητα αντίστασης των εκπαιδευτικών, των σχολείων και των νέων έναντι του αντισημιτισμού. Με τον τρόπο αυτό, αποτίουμε φόρο τιμής στη μνήμη όσων υπέφεραν από αυτόν και επιτρέπουμε σε όλες τις κοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένου του εβραϊκού πληθυσμού, να ευδοκιμήσουν.

Stefania Giannini, UNESCO Assistant Director-General for Education - 03/04/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Απριλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα