Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Νοεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Επιτυχής τρίτη έκδοση ομολόγων EU SURE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση κοινωνικού ομολόγου ύψους 8,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου EU SURE για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη διατήρηση των ατόμων στην εργασία τους.

Πρόκειται για την τρίτη έκδοση ομολόγων του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο του προγράμματος. Η έκδοση συνίστατο σε μία μόνο δόση, η οποία πρέπει να αποπληρωθεί τον Νοέμβριο του 2035. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτό το υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης μέσο ήταν πολύ έντονο και το ομόλογο υπερκαλύφθηκε πάνω από 13 φορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκών όρων τιμολόγησης, το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν περισσότερα κεφάλαια υπό τη μορφή δανείων απ' ό,τι θα πρέπει να αποπληρώσουν.

Ο Επίτροπος Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, δήλωσε τα εξής: «Είναι η τρίτη φορά που η Επιτροπή απευθύνεται στις αγορές για να δανειστεί στο πλαίσιο του SURE και η τρίτη φορά που λαμβάνουμε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης και στήριξη από τους επενδυτές. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα και το 2021, τόσο στο πλαίσιο του SURE, όσο και στο πλαίσιο του NextGenerationEU, δανειζόμενοι τα κεφάλαια και επαναχρησιμοποιώντας τα για μια καλύτερη Ευρώπη.»

Το 15ετές κοινωνικό ομόλογο έλαβε εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από τις κεφαλαιαγορές, καθώς προσέλκυσε το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής βιβλίο εντολών για κάθε έκδοση αναφοράς μίας δόσης και μετατράπηκε στη μεγαλύτερη 15ετή συμφωνία από υπερεθνικό εκδότη μέχρι σήμερα. Η επιτυχία της συμφωνίας καταδεικνύει την ευρεία στήριξη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο πρόγραμμα EU SURE.

Το ομόλογο τιμολογήθηκε με αρνητική απόδοση, της τάξης του -0,102 %. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη αποπληρώνουν 100 ευρώ για κάθε 102 ευρώ που λαμβάνουν. Συνεπώς, το πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτό το αρνητικό επιτόκιο μετακυλίεται απευθείας στα κράτη μέλη που λαμβάνουν τα δάνεια υπό μορφή συνακόλουθων δανειοδοτικών πράξεων. (βλ. εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της πράξης).

Οι τράπεζες που στήριξαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εν λόγω πράξη («συνδιαχειριστές έκδοσης»/«joint bookrunners») ήταν οι Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, LBBW και Société Générale.

Μετά την εκταμίευση των εσόδων από την έκδοση του εν λόγω ομολόγου, 15 κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν λάβει 40 δισ. ευρώ από τρεις πράξεις στο διάστημα από το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει σε περαιτέρω εκδόσεις ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE το 2021, έως το ανώτατο διαθέσιμο όριο των 100 δισ. ευρώ.

Το 2021, η Επιτροπή αναμένεται επίσης να δρομολογήσει τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου ανάκαμψης με προϋπολογισμό 750 δισ. ευρώ, ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής προτείνει να διατεθούν 90,3 δισ. ευρώ για χρηματοδοτική στήριξη σε 18 κράτη μέλη. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει εκταμιεύσει συνολικό ποσό 31 δισ. ευρώ σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ μέσω δύο εκδόσεων EU SURE —στην Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Στις 20 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην εναρκτήρια έκδοση κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU SURE. Η έκδοση συνίστατο σε δύο ομόλογα, εκ των οποίων 10 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Οκτώβριο του 2030 και 7 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν το 2040. Τα δύο ομόλογα υπερκαλύφθηκαν πάνω από 13 φορές, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν ευνοϊκοί όροι τιμολόγησης.

Στις 10 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε έκδοση κοινωνικών ομολόγων για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, συνολικής αξίας 14 δισ. ευρώ. Η έκδοση συνίστατο σε δύο ομόλογα, εκ των οποίων 8 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Νοέμβριο του 2025 και 6 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2050. Η ανταπόκριση των κεφαλαιαγορών υπήρξε ενθουσιώδης, ενώ η έκδοση των ομολόγων υπερκαλύφθηκε 13 και 11,5 φορές για τη δόση των 5 και των 30 ετών, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν και πάλι πολύ ευνοϊκοί όροι τιμολόγησης.

Τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΕ στο πλαίσιο του SURE λαμβάνουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων. Αυτό παρέχει στους επενδυτές την εξασφάλιση ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα υπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται διοχετεύονται στα δικαιούχα κράτη μέλη υπό τη μορφή δανείων, που θα τα βοηθήσουν να καλύψουν τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικό δελτίο Τύπου

Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων

Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη

Ιστότοπος SURE

Ενημερωτικό δελτίο: SURE – Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Νοεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα