Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: 40 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου στο Τορίνο και το Στρασβούργο

Hydrogen

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ο καινοτόμος βελγικός όμιλος PUNCH που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη συστημάτων πρόωσης και ελέγχου για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, υπέγραψαν σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 40 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν κυρίως στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τορίνο της Ιταλίας και, σε μικρότερο βαθμό, στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
 

Οι πόροι που διατίθενται από την ΕΤΕπ, με την υποστήριξη εγγύησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον κύριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, θα επιτρέψουν στον όμιλο PUNCH να αναπτύξει τεχνολογίες για υδρογονοκίνητους κινητήρες και συναφή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (κυψέλες καυσίμου) για ιδιωτικά, εμπορικά και βιομηχανικά οχήματα, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων κ. Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε σχετικά: «Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετική είδηση το ότι η ΕΤΕπ, υποστηριζόμενη από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, παρέχει αυτή τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη τεχνολογιών κινητήρων υδρογόνου για εμπορικά και βιομηχανικά οχήματα στην Ιταλία και τη Γαλλία. Η χρηματοδότηση αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.»

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον κύριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας που επιτρέπουν στον Όμιλο ΕΤΕπ να επενδύσει σε έργα υψηλότερου κινδύνου. Τα έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ έχουν κινητοποιήσει μέχρι στιγμής συνολικές επενδύσεις ύψους 524,3 δισ. ευρώ και έχουν στηρίξει πάνω από 1,4 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν και το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη έχει πλέον αντικατασταθεί από το InvestEU, ορισμένες προεγκεκριμένες πράξεις χρηματοδότησης μπορούν ακόμη να υπογραφούν.
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 2 299 63 02· Flora Matthaes — Τηλ.: + 32 2 298 39 51)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα