Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ένωση Υγείας: Η HERA παρέχει κατάλογο με τις 3 κορυφαίες απειλές κατά της υγείας για τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούμε

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Frans Timmermans, Stella Kyriakides and Virginijus Sinkevičius on the Nature Restoration Law and the Commission’s proposal to halve the use of pesticides by 2030

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της Επιτροπής (HERA) παρουσίασε χθες έναν κατάλογο προτεραιοτήτων με τις τρεις κορυφαίες απειλές κατά της υγείας που απαιτούν συντονισμό μέτρων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο ιατρικών αντιμέτρων. Το συμβούλιο της HERA συμφώνησε σε κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή και την υγεία κινδύνων που μπορούν να εξαπλωθούν σε όλα τα κράτη μέλη: 1) παθογόνοι παράγοντες με υψηλό δυναμικό πανδημίας, 2) χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές και 3) απειλές λόγω μικροβιακής αντοχής.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Για πρώτη φορά, παρουσιάζουμε σήμερα (σ.σ. χθες) τις κορυφαίες απειλές κατά της υγείας για την αντιμετώπιση των οποίων πρέπει να προετοιμαστούμε και να εργαστούμε. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για να εξασφαλιστεί ότι τα ιατρικά αντίμετρα μπορούν να καταστούν γρήγορα διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλα τα κράτη μέλη όταν χρειαστεί. Η HERA δημιουργήθηκε ως παρατηρητήριο μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, και είμαι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι τώρα αρχίζει να εκπληρώνει αυτή την αποστολή.».
 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών της HERA για το 2022, η HERA, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τους οργανισμούς της ΕΕ και διεθνείς εταίρους και εμπειρογνώμονες, διεξήγαγε την εν λόγω διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την επιλογή τριών απειλών κατά της υγείας με υψηλό αντίκτυπο, ώστε να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση σε παγκόσμιο επίπεδο και η στενή συνεργασία για την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια.
 

Κατηγορίες προσδιορισμένων σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας

  1. Παθογόνοι παράγοντες με υψηλό δυναμικό πανδημίας: η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την εξέταση συγκεκριμένων οικογενειών ιών που προκαλούν ανησυχία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον ζωονοσογόνο χαρακτήρα των πλέον σοβαρών αναδυόμενων λοιμωδών νόσων. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως οικογένειες RNA ιών υπεύθυνων για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος·
  1. Χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές: αυτές μπορεί να προέρχονται από τυχαία ή σκόπιμη απελευθέρωση, λαμβανομένων υπόψη των παγκόσμιων γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και από περιστατικά που προκαλούνται από δόλιους παράγοντες. Οι ΧΒΡΠ ουσίες έχουν προσδιοριστεί με βάση την πιθανότητα εμφάνισής τους και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία·
  1. Απειλές που απορρέουν από τη μικροβιακή αντοχή, οι οποίες συνιστούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία· η μικροβιακή αντοχή προκαλεί από μόνη της, κατ' εκτίμηση, πάνω από 1,2 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε όλο τον κόσμο.

     

Επόμενα βήματα

Ο προσδιορισμός των βασικών απειλών για την ασφάλεια της υγείας μας δρομολογεί τη διαδικασία για τη διασφάλιση της ανάπτυξης, της παραγωγικής ικανότητας και της κλιμάκωσης της παρασκευής, της προμήθειας και της δυνητικής δημιουργίας αποθεμάτων φαρμάκων, διαγνωστικών μέσων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και άλλων ιατρικών αντιμέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητάς τους σε περίπτωση ανάγκης. Από κοινού με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και οργανισμούς της ΕΕ, η HERA θα διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις κατευθύνονται συνεχώς προς τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας της υγείας όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ιατρικών αντιμέτρων.
 

Ιστορικό

Βασικός στόχος της HERA είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη, την παρασκευή, την προμήθεια και τη δίκαιη κατανομή βασικών ιατρικών αντιμέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν κενών στη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητά τους. Για τον σκοπό αυτό, η HERA πρέπει να αξιολογήσει πιθανές σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και να συγκεντρώσει πληροφορίες για την επίτευξη αυτού του στόχου, γεγονός που συνεπάγεται ότι η HERA πρέπει να προσδιορίσει και να κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας μελλοντικές απειλές κατά της υγείας, να προσδιορίσει πιθανά κενά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των σχετικών ιατρικών αντιμέτρων, να καθοδηγήσει μελλοντικές δράσεις που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων ιατρικών αντιμέτρων και να συμβάλει σε κάθε άλλη σχετική δράση.

Η HERA αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και θεμελιώδες πλεονέκτημα για την ενίσχυση της αντίδρασης και της ετοιμότητας της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Η HERA συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 για να αντικαταστήσει τις ad hoc λύσεις για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας με μια μόνιμη δομή που διαθέτει επαρκή εργαλεία και πόρους για τον σχεδιασμό της δράσης της ΕΕ σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Εντοπισμός των 3 κορυφαίων απειλών προτεραιότητας

Πρόγραμμα εργασιών της HERA για το 2022

Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας προμηθειών και εξοπλισμού

Ιστότοπος της ΗERA
 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα