Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεσή της σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Οι τρεις αυτές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και, εν τέλει, στην προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η σημερινή έκθεση, η οποία βασίζεται σε πορίσματα που προέκυψαν από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ΕΕΑ συνέχισαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποδοτικά και αποτελεσματικά μετά την τελευταία αξιολόγηση το 2019, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δύσκολων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Η Επιτροπή θεωρεί πως αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η συνολική αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι σε μεγάλο βαθμό επαρκής. Η έκθεση εντοπίζει ορισμένους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να εφαρμοστούν βελτιώσεις χωρίς να απαιτούνται νομοθετικές αλλαγές. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις ΕΕΑ για να αξιολογήσει αν απαιτούνται μη νομοθετικά μέτρα και σε ποιους τομείς. Η έκθεση προτείνει επίσης μια στοχευμένη πορεία προς ένα ενισχυμένο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων.

Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες δήλωσε σχετικά: «Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη στήριξη της Επιτροπής και στη διασφάλιση της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών. Τα πορίσματά μας επιβεβαιώνουν ότι συνολικά το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι ισχυρό, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη διασφάλιση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος προς το συμφέρον των πολιτών και της ευρύτερης οικονομίας. Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης και συνεργαζόμαστε σ’ αυτούς τους τομείς, ώστε το σύστημα να λειτουργεί ακόμη καλύτερα. Συνολικά, η έκθεση αυτή συμβάλλει σημαντικά στο δημοσιονομικό μας πλαίσιο και ιδίως στην Ένωση Κεφαλαιαγορών.» Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.  
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 229 86500· Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: + 32 229 87624)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα