Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Μόλις εγκριθεί, ο εν λόγω κανονισμός θα διασφαλίσει ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα έχουν πιο ενεργό ρόλο στον εντοπισμό τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι αυτό το περιεχόμενο θα αφαιρείται εντός το πολύ μίας ώρας. Χάρη στη συμφωνία, μπορεί να αντιμετωπιστεί η διάδοση εξτρεμιστικών ιδεολογιών στο διαδίκτυο, γεγονός που είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και την πρόληψη των επιθέσεων. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν ουσιαστικό μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που παρουσίασε η Επιτροπή.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή συμφωνία θα καταστήσει το διαδίκτυο πιο ασφαλές. Το τρομοκρατικό περιεχόμενο προκαλεί πολλά προβλήματα όσο παραμένει στο διαδίκτυο: μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στη ριζοσπαστικοποίηση και να δώσει κίνητρα για νέες επιθέσεις, ενώ επιτρέπει τη διάδοση επικίνδυνων τεχνικών γνώσεων. Ο κανονισμός θα θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο που θα καθορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών. Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη μελλοντικών επιθέσεων. Η δική μας Ένωση Ασφάλειας γίνεται πραγματικότητα.»

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιούανσον πρόσθεσε: «Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν βίντεο —ενίοτε ακόμη και σε ζωντανή σύνδεση— των επιθέσεων τους ως εργαλείο στρατολόγησης. Πρέπει να σταματήσουμε τελείως την τρομοκρατική προπαγάνδα για να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Με αυτόν τον κανονισμό, διασφαλίζουμε ότι ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι παράνομο και στο διαδίκτυο. Οι εθνικές αρχές και οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα έχουν πλέον τα εφόδια να περιορίσουν άμεσα τη βλάβη που προκαλείται από αυτό το παράνομο περιεχόμενο. Επιπλέον, συμπεριλάβαμε στον κανονισμό ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.»

Τα κύρια στοιχεία του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε είναι τα εξής:

(1) ο «κανόνας της μίας ώρας» (διακοπή της διάδοσης περιεχομένου το πολύ εντός μίας ώρας)·

(2) εφαρμογή εντολών αφαίρεσης σε ολόκληρη την ΕΕ·

(3) ένας αυστηρός ορισμός του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο·

(4) μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών, ώστε το περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί εκ παραδρομής να μπορεί να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν·

(5) ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και της Ευρωπόλ·

(6) υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης των υπηρεσιών τους·

(7) ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας·

(8) αναλογικές κυρώσεις που αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

Λεπτομερές δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα