Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ενιαία αγορά: Απλοποιείται η ανταλλαγή επίσημων εγγράφων προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Επιτροπή προετοιμάζει το έδαφος για τον πρώτο χώρο δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, με τον οποίο θα καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων των χωρών της ΕΕ. Χάρη στo «Τεχνικό σύστημα μόνον άπαξ» (OOTS), το οποίο θα είναι διαθέσιμο από το τέλος του 2023, οι δημόσιες αρχές σε όλη την ΕΕ θα μπορούν, κατόπιν αιτήματος των πολιτών και των επιχειρήσεων, να ανταλλάσσουν επίσημα έγγραφα και δεδομένα, εύκολα και αποτελεσματικά. Χάρη στο OOTS, το οποίο συνδέει τις εθνικές πύλες, οι πολίτες θα μπορούν να προσκομίζουν το κάθε έγγραφο στις δημόσιες αρχές μία μόνο φορά. Εάν μια άλλη δημόσια αρχή της ΕΕ χρειαστεί να αποκτήσει πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο, θα μπορεί να το ανακτήσει μέσω του OOTS, κατόπιν ρητής άδειας του πολίτη. Σήμερα, λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας και των ψηφιακών φραγμών μεταξύ των κρατών μελών, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αναγκάζονται να προσκομίζουν τις ίδιες πληροφορίες σε διαφορετικές αρχές, ακόμη και αν μία από αυτές έχει ήδη στην κατοχή της τις πληροφορίες αυτές ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα, οι φοιτητές, όταν υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για μεταπτυχιακά, αναγκάζονται να προσκομίζουν αντίγραφο του πτυχίου τους, παρόλο που το πανεπιστήμιο έχει στην κατοχή του το έγγραφο αυτό σε ηλεκτρονική μορφή από τη στιγμή που ο πολίτης αποκτά το πτυχίο του.

 Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα πολυαναμενόμενο βήμα προς μια αποτελεσματική ενιαία αγορά χωρίς ψηφιακούς φραγμούς. Με το ενιαίο τεχνικό σύστημα, έχουμε στα χέρια μας ένα πολύτιμο εφόδιο για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς περικόπτοντας σημαντικά τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις». Μόλις καταστεί διαθέσιμο, το OOTS θα λειτουργεί στην πλατφόρμα της ενιαίας ψηφιακής πύλης, μιας πολυδιάστατης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη δημιουργία διασυνοριακών ψηφιακών υποδομών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον εκτελεστικό κανονισμό για το ενιαίο τεχνικό σύστημα, κατόπιν της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σε επίπεδο κρατών μελών. Θα αποτελέσει επίσης ένα μοντέλο που θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλους χώρους δεδομένων στην ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό ενημερωτικό δελτίο και το σχετικό βίντεο.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα