Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο27 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ενιαία αγορά: 20 χρόνια λειτουργίας του δικτύου SOLVIT στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ

logo

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για τα 20 χρόνια λειτουργίας του SOLVIT, της δωρεάν υπηρεσίας της ΕΕ που βοηθάει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Τα τελευταία 20 χρόνια, το δίκτυο έχει ασχοληθεί με περίπου 29.000 υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα της ενιαίας αγοράς.

Το 85 % των υποθέσεων επιλύθηκαν άμεσα. Ορισμένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει το SOLVIT αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τα δικαιώματα θεώρησης και διαμονής, την απόκτηση αδειών οδήγησης, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη. Το SOLVIT βοηθά τακτικά τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά, π.χ. για ζητήματα σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, τις οδικές μεταφορές, την επιστροφή του ΦΠΑ, την παροχή υπηρεσιών ή την εμπορία αγαθών.

Το SOLVIT δημιουργήθηκε το 2002 ως ένα δίκτυο εθνικών κέντρων σε όλες τις χώρες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αποτελεί παράδειγμα σταθερής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Τα εθνικά κέντρα SOLVIT αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν όταν οι δημόσιες αρχές δεν εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες της ΕΕ και προσπαθούν να μεσολαβούν και να τα επιλύουν για λογαριασμό του πολίτη ή της επιχείρησης. Η Επιτροπή στηρίζει το SOLVIT παρέχοντας ένα ενιαίο πλαίσιο πληροφορικής, βοήθεια για τον χειρισμό υποθέσεων, κατάρτιση και συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε ορισμένες περιπτώσεις. Κατά τον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν παγιωμένα προβλήματα μη συμμόρφωσης των δημόσιων αρχών με το δίκαιο της ΕΕ, τα εθνικά κέντρα SOLVIT μπορούν να τα παραπέμπουν στην Επιτροπή για ανάληψη δράσης. 

Ολόκληρη η έκθεση σχετικά με τα 20 χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας SOLVIT είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα