Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Ιανουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Εμβόλια: δημοσιεύτηκε η σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της AstraZeneca

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε εκ νέου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου 2021, η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca συμφώνησε να δημοσιεύσει, χωρίς τις εμπιστευτικές πληροφορίες, τη σύμβαση που υπέγραψαν τα δύο μέρη στις 27 Αυγούστου 2020.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη συμμετοχή της στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικές προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι σύντομα θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών προαγοράς.

Η σύμβαση που δημοσιεύεται σήμερα περιέχει μη δημοσιοποιούμενα μέρη τα οποία αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες τιμολογίων. Η σύμβαση με την AstraZeneca είναι η δεύτερη που θα δημοσιευτεί, αφού η CureVac συμφώνησε να δημοσιεύσει τη συμφωνία προαγοράς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιστορικό

Για την Επιτροπή έχει ζωτική σημασία η προστασία της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συμφωνιών με τις εταιρείες, ώστε τα εμβόλια να είναι προσιτά, ασφαλή και αποτελεσματικά.

Η σύμβαση που διαπραγματεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ εγκρίθηκε στις 14 Αυγούστου και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Αυγούστου. Χρηματοδοτείται από το Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης.

Μέσω της σύμβασης, όλα τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 100 εκατομμύρια δόσεις που θα διανεμηθούν κατ' αναλογία βάσει του πληθυσμού. Η σύμβαση παρέχει επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να δωρίσουν τις δόσεις εμβολίων τους σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος ή να τις ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα