Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού κανονισμού που επιτρέπει στους παρόχους να συνεχίσουν τον εθελοντικό εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών

digital

Αθήνα, 20/12/2023

Χθες, η Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση εφαρμογής του προσωρινού κανονισμού για παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο οποίος επιτρέπει στις διαδικτυακές εταιρείες να επεξεργάζονται προσωπικά και άλλα δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τα διαθέσιμα δεδομένα επιβεβαιώνουν τον καίριο ρόλο της εθελοντικής υποβολής αναφορών από τις διαδικτυακές πλατφόρμες: κατά την περίοδο αναφοράς εντοπίστηκαν χιλιάδες παιδιά στα κράτη μέλη, εκδόθηκαν πάνω από δύο χιλιάδες καταδικαστικές αποφάσεις και αποσύρθηκαν εκατομμύρια εικόνες και βίντεο από την κυκλοφορία, μειώνοντας έτσι τη δευτερογενή θυματοποίηση. Κατά συνέπεια, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εθελοντική καταγγελία συνέβαλε σημαντικά στην προστασία μεγάλου αριθμού παιδιών, μεταξύ άλλων και από εν εξελίξει κακοποίηση.

Η έκθεση καλύπτει το διάστημα από τον Ιούλιο του 2021 έως τις αρχές του 2023. Σύμφωνα με την έκθεση, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην υποβολή αναφορών από τα κράτη μέλη και από τους παρόχους υπηρεσιών. Δεν έχουν υποβάλει όλα τα κράτη μέλη πλήρη στατιστικά στοιχεία, κυρίως επειδή δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για βελτίωση της συλλογής δεδομένων από τα κράτη μέλη. Η μεγαλύτερη τυποποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και της υποβολής αναφορών θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας καλύτερης εικόνας των σχετικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζει η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που κατατέθηκε τον Μάιο του 2022. Οι διαπραγματεύσεις με τους συννομοθέτες επί της εν λόγω πρότασης συνεχίζονται.

Ο προσωρινός κανονισμός ισχύει από την 14 Ιουλίου 2021 και θα λήξει στις 3 Αυγούστου 2024. Εάν έως τότε δεν έχουν θεσπιστεί νέοι κανόνες, οι πάροχοι θα στερούνται νομικής βάσης σε επίπεδο ΕΕ για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους.

Προκειμένου να αποφευχθεί νομοθετικό κενό για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις επί της πρότασης για μια μόνιμη λύση, η Επιτροπή πρόσφατα πρότεινε την  παράταση της ισχύος του προσωρινού κανονισμού.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand - Τηλ.: + 32 2 296 22 53· Johannes Bahrke – Τηλ.: +32 2 295 86 15· Fiorella Boigner– Τηλ.: +32 2 299 37 34· Thomas Regnier - Τηλ: +32 2 291 33 91)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα