Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Ιουλίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Έκθεση της Επιτροπής καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού των φαρμάκων κρίσιμης σημασίας

MEDICINES

Αθήνα, 10/07/2024

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε στη Συμμαχία για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας τα κύρια πορίσματα τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης των τρωτών σημείων της αλυσίδας εφοδιασμού των φαρμάκων κρίσιμης σημασίας. Η έκθεση θα χρησιμεύσει ως βάση για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού μιας πρώτης ομάδας 11 φαρμάκων κρίσιμης σημασίας που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο της ΕΕ. Η έκθεση θα βοηθήσει τη Συμμαχία να προτείνει πιθανές δράσεις για την πρόβλεψη, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα κρίσιμης σημασίας, σύμφωνα με την εντολή της.

Η έκθεση συμπεραίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, της ενίσχυσης της παραγωγικής ικανότητας και της ανάπτυξης ισχυρών πλαισίων διαχείρισης κινδύνου για την αποτελεσματική διαχείριση της μεταβλητότητας της οικονομίας και της αγοράς. Παρέχει πολύτιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν τη Συμμαχία, τον EMA, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν καλύτερα πιθανές ελλείψεις των εν λόγω φαρμάκων.

Η σημερινή έκθεση εντάσσεται στις εν εξελίξει προσπάθειες της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις φαρμάκων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής διαθεσιμότητα των φαρμάκων και να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση τον Οκτώβριο του 2023 προτείνοντας ένα ευρύ σύνολο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων που εστιάζουν στα φάρμακα κρίσιμης σημασίας. Ο ενωσιακός κατάλογος φαρμάκων κρίσιμης σημασίας περιλαμβάνει πάνω από 200 δραστικές ουσίες που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας με βάση θεραπευτικές ενδείξεις και τη διαθεσιμότητα ενδεδειγμένων εναλλακτικών λύσεων. Η σημερινή έκθεση εστιάζει σε 11 από αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην τεχνική έκθεση.

(Περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker – Τηλ.: +32 2 298 46 80, Anna Gray – Τηλ.: +32 2 298 08 73)
 

Press Release in English
 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Ιουλίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα