Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Έκτακτη συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ με θέμα τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις βιομηχανίες της ΕΕ

logo

Την Παρασκευή το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ, όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και στην οικονομία της ΕΕ.

Το φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας από διάφορους χώρους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα καθώς και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συστάθηκε για να βοηθήσει την Επιτροπή να υλοποιήσει την επικαιροποιημένη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ. Το φόρουμ παρέχει μια πλατφόρμα για την προώθηση του διαλόγου, την ανάπτυξη κοινών λύσεων και την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή.

Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία κατέστησαν αναγκαία την πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίασης του φόρουμ, προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες από τα μέλη για το πώς οι διάφορες ευρωπαϊκές βιομηχανίες επηρεάζονται από τον πόλεμο.

Με τη συζήτηση αυτή έγινε ένα πρώτο βήμα για την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών και τον συντονισμό των μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου. Η συζήτηση θα αξιοποιηθεί στις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση τάχθηκαν υπέρ των μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί και δήλωσαν έτοιμοι να συνεργαστούν με την Επιτροπή, ιδίως για την ανάλυση των επιπτώσεων στις διάφορες αλυσίδες εφοδιασμού και για να βοηθήσουν την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις. Θα αξιοποιηθεί επίσης στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση των βιομηχανικών οικοσυστημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών για τις οδούς μετάβασης.

Η Επιτροπή παρείχε επίσης επισκόπηση όλων των δράσεων και των μέτρων που έλαβε για την αντιμετώπιση της κατάστασης και κάλεσε τα μέλη να καταθέσουν πρόσθετες παρατηρήσεις στο πλαίσιο μιας νέας έρευνας της ΕΕ για τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, την οποία διεξήγαγε η πλατφόρμα συνεργασίας συνεργατικών σχηματισμών της ΕΕ εξ ονόματος της Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ειδική συζήτηση για τους συνεργατικούς σχηματισμούς της ΕΕ την Τετάρτη 16 Μαρτίου. Επιπλέον, συζητήθηκε και το τι μπορούν να κάνουν οι βιομηχανίες για να στηρίξουν την Ουκρανία και τους πολίτες της. Η Επιτροπή επεσήμανε το καλό παράδειγμα της στήριξης που παρέχει η νέα ομάδα «EU Clusters Support Ukraine». 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα