Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Εγκρίθηκαν έκτακτα μέτρα στήριξης των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που πλήττονται λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων που πρότεινε η Επιτροπή στις 13 Απριλίου για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η δραστηριότητα των οποίων έχει διαταραχθεί σοβαρά λόγω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Η νομοθετική τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) τίθεται σε ισχύ αύριο.

Χαιρετίζοντας την έγκριση των μέτρων, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Η ταχεία δράση της Επιτροπής και η γρήγορη έγκριση της τροποποίησης του ΕΤΘΑ από τους συννομοθέτες είναι θεμελιώδους σημασίας για να αποδεσμευτεί η εναπομένουσα χρηματοδότηση για την έκτακτη στήριξη του τομέα της αλιείας που πλήττεται από την κρίση. Καλώ τα κράτη μέλη να θέσουν άμεσα σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά και να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν ομαλότερη συνέχιση της αλιείας και των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις. Η διασφάλιση του εφοδιασμού των καταναλωτών μας με ψάρια και θαλασσινά και η διατήρηση της απασχόλησης και της οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητές μας.»

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τα κράτη μέλη που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν αυτά τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή αιτήσεις τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Δεδομένου του επείγοντος της κατάστασης και βάσει των βέλτιστων πρακτικών από τα έκτακτα μέτρα του ΕΤΘΑ για τον κορονοϊό, τα κράτη μέλη μπορούν να αρχίσουν ήδη από τώρα να εφαρμόζουν τα νέα μέτρα επιλέγοντας δράσεις προτού εγκριθούν επίσημα από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να ανακατανείμουν τους χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΤΘΑ για να ενισχύσουν τις ικανότητες αντίδρασής τους σε έκτακτες ανάγκες και να μετριάσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα. Ειδικότερα, θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν χρηματοδοτική στήριξη για τις πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες και τις οικονομικές ζημίες που υφίστανται οι επιχειρήσεις αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης θαλασσινών και να βοηθήσουν τους αλιείς που αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.
 

(Περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156· Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82504)

 

 

 

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα