Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων για τις μεταρρυθμίσεις του τομέα της ενέργειας και δημόσιας διοίκησης της Ελλάδας στη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Γενική Διεύθυνση ECFIN δημοσίευσε δύο επιστημονικά έγγραφα σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις του τομέα της ενέργειας και της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδα στη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Oι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των ελληνικών προγραμμάτων προσαρμογής κατά την περίοδο 2010-2018.


Τα επιστημονικά έγγραφα:

Μεταρρυθμίσεις του τομέα της ενέργειας της Ελλάδας στη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής

Μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδας στη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής


 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα