Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δημιουργική Ευρώπη: αυξημένος προϋπολογισμός το 2022 για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του 2022 για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και θα ακολουθήσει η δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Visit of the newly elected European Innovation Council (EIC) Board, to the European Commission

Με προϋπολογισμό περίπου 385 εκατ. ευρώ, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 2021, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενισχύει τη στήριξή του προς τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς εταίρους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση της COVID-19 και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας είναι η ψυχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Γνωρίζουμε πόσο ανθεκτικοί στάθηκαν οι τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2022 το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που είχε ποτέ. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό τους, υποστηρίζοντας την ανάκαμψή τους, τη δημιουργική διαδικασία τους και το καινοτομικό δυναμικό τους. Καλούμε τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να διερευνήσουν και να επωφεληθούν από τις πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, πρόσθεσε: «Το 2022 θα εντείνουμε τη στήριξή μας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα της Ευρώπης, που χτυπήθηκε σκληρά από την κρίση της COVID-19, από τους κινηματογράφους έως τα φεστιβάλ. Με το πρόγραμμά μας «Δημιουργική Ευρώπη», θα κινητοποιήσουμε το πρωτοφανές ποσό των 226 εκατ. ευρώ για τον οπτικοακουστικό τομέα και των 35 εκατ. ευρώ για τη διατομεακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των ειδησεογραφικών μέσων. Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα επενδύσει στην καινοτομία στις ψηφιακές τεχνολογίες και στους νέους τύπους περιεχομένου, από τις τηλεοπτικές σειρές υψηλής ποιότητας έως την εικονική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προστασία της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας στην ΕΕ, θα χρηματοδοτήσουμε συμπράξεις δημοσιογραφίας, θα ενισχύσουμε τα επαγγελματικά πρότυπα και θα προωθήσουμε τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.»

Το σκέλος Πολιτισμός του προγράμματος θα περιλαμβάνει νέες προσκλήσεις και πρωτοβουλίες για τους τομείς της μουσικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνών του θεάματος και της λογοτεχνίας. Επιπλέον, θα δρομολογήσει ένα πρόγραμμα κινητικότητας, που θα προσφέρει ευκαιρίες σε καλλιτέχνες, δημιουργούς ή επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για επαγγελματική εξέλιξη ή για διεθνείς συνεργασίες και για να αναζητήσουν νέο κοινό, συμπαραγωγές ή συνδημιουργίες ή για να παρουσιάσουν το έργο τους.

Το σκέλος MEDIA επικεντρώνεται στον οπτικοακουστικό τομέα και εισάγει πολλές νεωτερικότητες το 2022. Θα χρηματοδοτηθεί η στήριξη της ανάπτυξης καινοτομικών βιντεοπαιχνιδιών και εμπειριών εικονικής πραγματικότητας. Μια νέα δράση, με την ονομασία «MEDIA 360 μοιρών», θα απευθύνεται σε κορυφαία φόρουμ του κλάδου που συνεργάζονται με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την οπτικοακουστική αλυσίδα. Για την περαιτέρω τόνωση της καινοτομίας, θα δρομολογηθεί η πύλη για πρόσβαση στην αγορά με τη στήριξη του MEDIA («MEDIA market gateway») για τις πιο ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχειρήσεις. Η συνεργασία μεταξύ κινηματογραφικών φεστιβάλ θα ενισχυθεί μέσω δικτύων.

Τέλος, το Διατομεακό σκέλος θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας για κοινά έργα καινοτομίας τα οποία αφορούν πολλούς δημιουργικούς τομείς και θα συμβάλει επίσης στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. Θα διευρύνει, ακόμη, τη στήριξη προς τα ειδησεογραφικά μέσα με πρόσθετα μέτρα για την προαγωγή της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα αντιμετωπίσει επίσης βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Θα απαιτηθεί η χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα MEDIA για την εφαρμογή στρατηγικών οικολογικού προσανατολισμού και πολυμορφίας, καθώς και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα συμβάλει, επομένως, σημαντικά στις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη συμπεριληπτικότητα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που καλύπτουν πρόσθετες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η συμβολή στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής — καθώς και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας ενθαρρύνονται επίσης να χρησιμοποιούν το CulturEU, τον διαδικτυακό οδηγό για όλες τις δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης που τους προσφέρονται, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πρόσφατα. Ο διαδραστικός ιστότοπος συγκεντρώνει συνολικά 75 δυνατότητες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ, από τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη» έως τα διαρθρωτικά ταμεία και το InvestEU.

Ιστορικό

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας αποτελούσαν ανέκαθεν μια πλούσια πτυχή της ευρωπαϊκής ζωής, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και στην πολυμορφία της Ευρώπης, καθώς και στην οικονομία της — δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 4,2 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ και το 3,7 % του εργατικού δυναμικού της.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» από το 2021 έως το 2027 ανέρχεται σε 2,4 δισ. Ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 63 % σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020. Ο αυξημένος προϋπολογισμός εκφράζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, να βοηθήσει τον τομέα να ανακάμψει και, αφετέρου, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα έχει τρία σκέλη:

  • το σκέλος Πολιτισμός, που καλύπτει όλους τους τομείς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα εκτός από τον οπτικοακουστικό τομέα και τον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων·
  • το σκέλος MEDIA, που παρέχει στήριξη στον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό τομέα·
  • και το Διατομεακό σκέλος, που παρέχει ευκαιρίες διατομεακής συνεργασίας.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους δημιουργικούς τομείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με τη βοήθεια των γραφείων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», που βρίσκονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις και τις συναφείς προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διατίθενται στον ειδικό ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2022 για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Ιστότοπος του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Είδηση

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα