Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου για τη Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης

College seminar of the von der Leyen Commission, 12/01/2024

Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Εκπαίδευσης στις 24 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος Γιοζέπ Μπορέλ προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:  

«Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση είναι απαραίτητες για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μέσω του διαλόγου, της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, της συμπεριληπτικής, δημοκρατικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης και της ισότητας των φύλων. Ταυτόχρονα, είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία, τη διατήρηση και την οικοδόμηση της ειρήνης.  

Η εκπαίδευση παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους ανθρώπους και στις κοινωνίες για να επιβιώσουν, να ευδοκιμήσουν και να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του 21ου αιώνα. Μαζί με τις τέχνες και τον πολιτισμό, διευρύνει τους ορίζοντες των ανθρώπων, ιδίως των νέων, και τους επιτρέπει να φανταστούν, να διεκδικήσουν και να διαμορφώσουν διαφορετικά το μέλλον τους. Η εκπαίδευση διαδραματίζει επίσης καίριο ρόλο στην οικοδόμηση και στην ενίσχυση των διαπροσωπικών δεσμών και δικτύων και προσφέρει ελπίδα και προστασία σε όσους πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις και αναγκαστικούς εκτοπισμούς. 

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε κάθε παιδί και κάθε νεαρό άτομο να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το ποιο είναι ή πού ζει, με βάση τις δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Η ΕΕ προωθεί επίσης μια προσέγγιση διά βίου μάθησης για όλους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023. 

Οι θετικές επιπτώσεις της εκπαίδευσης μπορούν να μεγιστοποιηθούν μόνο μέσω της ισότητας και της ένταξης σε εκπαιδευτικά συστήματα που διαθέτουν επαρκείς πόρους και είναι κατάλληλα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος, επιτρέποντας σε όλους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.   

Εντός της ΕΕ, εξακολουθούμε να οικοδομούμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης ως το μακροπρόθεσμο, κοινό μας όραμα για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Φέρνει σε επαφή τα 27 κράτη μέλη, με στόχο να δημιουργήσει πιο ανθεκτικά, συμπεριληπτικά και μελλοντοστραφή συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, σε μια προοπτική διά βίου μάθησης.  

Ως παγκόσμια υπέρμαχος στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, η ΕΕ έχει επίσης δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 4, για ποιοτική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο της Global Gateway, και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη νεολαία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, η ΕΕ αύξησε τη χρηματοδότησή της για την εκπαίδευση από 7 % σε τουλάχιστον 10 %, μέσω διμερών και περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς και παγκόσμιων πρωτοβουλιών, όπως η Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση. 

Πρωτοβουλίες της ΕΕ όπως το Erasmus + και το πρόγραμμα DEAR προωθούν επίσης την εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη. Εφοδιάζουν τα άτομα με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την ανθεκτικότητα που χρειάζονται για να διέρχονται περιόδους αβεβαιότητας, να στοχάζονται με κριτικό πνεύμα για τη θέση τους στον κόσμο, να αντιδρούν και να πράττουν με αλληλεγγύη. » 

Ιστορικό 

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από 250 εκατομμύρια παιδιά και νέοι δεν πάνε στο σχολείο, ενώ η πλειονότητα των μαθητών που πηγαίνουν στο σχολείο δεν αποκτούν βασικές δεξιότητες, όπως η ανάγνωση και η γραφή. Για να επιτευχθεί καθολική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως το 2030 απαιτούνται 44 εκατομμύρια ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί επιπλέον.  

Απαιτούνται επενδύσεις για να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα για τις απαιτήσεις του μέλλοντος και να ανακτήσουν τις μαθησιακές απώλειες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης του 2022.  

Η ΕΕ έχει αυξήσει τις εξωτερικές επενδύσεις της στην εκπαίδευση και παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί στενά με τις χώρες-εταίρους που τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας βοήθειας για την εκπαίδευση, στηρίζοντας τον τομέα της εκπαίδευσης σε 100 και πλέον χώρες. 

Κατά την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει τουλάχιστον το 10 % του προϋπολογισμού της για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις με την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, την Ασία και τον Ειρηνικό για την εκπαίδευση, με κύριους στόχους το ποιοτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, τις δεξιότητες ζωής και εργασίας για τον 21ο αιώνα, τα συμπεριληπτικά και δίκαια εκπαιδευτικά συστήματα που είναι έτοιμα να στηρίξουν την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με γνώμονα τις ευκαιρίες, καθώς και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κινητικότητα. Στο πλαίσιο της Global Gateway, πρωτοβουλίες όπως η περιφερειακή πρωτοβουλία εκπαιδευτικών για την Αφρική και η κινητικότητα των νέων για την Αφρική, καθώς και προγράμματα όπως το Erasmus + αποτελούν βασικό μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

Η ΕΕ παραμένει στην πρώτη γραμμή της διεθνούς κινητοποίησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διαθέτοντας το 10 % του προϋπολογισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας στην εκπαίδευση σε ασταθή περιβάλλοντα και στηρίζοντας την ασφαλή, συμπεριληπτική και ποιοτική εκπαίδευση για εκατομμύρια παιδιά που πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις και συγκρούσεις. Μόνο το 2023, η στήριξη αυτή υπερέβη τα 162 εκατ. ευρώ. 

Η εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εταίρων μας που συνορεύουν με την ΕΕ, καθώς και για την ενίσχυση των δεσμών με την ΕΕ, ιδίως για τις χώρες που βρίσκονται στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ. Συνεπώς, η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται, κατά προτεραιότητα, με τα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και τις γειτονικές περιοχές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων, την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της από κοινού συνεργασίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες  

Συμβολή της «Ομάδας Ευρώπη» στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τον Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης 

Global Gateway (Παγκόσμια Πύλη) 

Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

Εκπαίδευση | Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις 

Σχέδιο δράσης για τη νεολαία 

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 

Κινητικότητα των νέων για την Αφρική 

Περιφερειακή πρωτοβουλία εκπαιδευτικών για την Αφρική 

Πρόγραμμα DEAR της ΕΕ  

Πρόγραμμα Erasmus+ 

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων  

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα