Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας των συννομοθετών για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με έναν κοινό χάρτη πορείας για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024.

Το σύμφωνο προσφέρει την ολοκληρωμένη προσέγγιση που απαιτείται για τη διαχείριση της μετανάστευσης με αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο.  Είναι σημαντικό το ότι τώρα έχει χαραχτεί μια σαφής πορεία προς τα μπρος, με χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών, που θα αρχίσουν το αργότερο έως το τέλος του 2022 και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2024. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Τσεχική αλλά και τις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου για την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις.

 Περισσότερες πληροφορίες 

 Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 

Κανονισμός Eurodac   

Κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής στα σύνορα  

 

Press Release in English


 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα