Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δίκαιη φορολογία: η Επιτροπή προτείνει να τεθεί τέλος στην κατάχρηση εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς εντός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια βασική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς.

logo

Με τη σημερινή πρόταση θα εξασφαλίζεται ότι οι οντότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν μηδενική ή ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα, δεν θα μπορούν να επωφελούνται από φορολογικά πλεονεκτήματα και δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους φορολογούμενους. Επίσης, η σημερινή πρόταση θα συμβάλει στην προστασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη της ΕΕ, και θα εξασφαλίσει ότι οι απλοί φορολογούμενοι δεν υφίστανται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας όσων προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί.

Οι εικονικές οντότητες, ή οντότητες-γραμματοθυρίδες, μπορούν να έχουν χρήσιμες εμπορικές και επιχειρηματικές λειτουργίες, αλλά ορισμένοι διεθνείς όμιλοι ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα τις καταχρώνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή φοροδιαφυγής. Ορισμένες επιχειρήσεις κατευθύνουν χρηματοοικονομικές ροές προς εικονικές οντότητες σε δικαιοδοσίες με μηδενική ή πολύ χαμηλή φορολογία ή σε δικαιοδοσίες όπου είναι εύκολο να αποφευχθεί η καταβολή φόρων. Ομοίως, ορισμένα φυσικά πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν εικονικές οντότητες με σκοπό να προστατεύσουν περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα από τους φόρους, είτε στη χώρα κατοικίας τους είτε στη χώρα όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Οι εικονικές εταιρείες εξακολουθούν να αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για τους εγκληματίες να καταστρατηγούν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Με την πάροδο των ετών έχουν παρατηρηθεί υπερβολικά πολλά σκάνδαλα που οφείλονται στην κατάχρηση εικονικών εταιρειών. Η πρακτική αυτή βλάπτει την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, και ταυτόχρονα προκαλεί πρόσθετη αθέμιτη επιβάρυνση για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και τις Ευρωπαίες φορολογούμενες. Σήμερα, ο μακροχρόνιος αγώνας μας για την καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών ρυθμίσεων και την επίτευξη μεγαλύτερης εταιρικής διαφάνειας περνάει στο επόμενο επίπεδο. Χάρη στις νέες απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων, θα είναι πιο δύσκολο για τις εικονικές εταιρείες να επωφελούνται από αθέμιτα φορολογικά πλεονεκτήματα και οι εθνικές αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα τις περιπτώσεις κατάχρησης που προκύπτουν από τις εικονικές εταιρείες. Δεν υπάρχει θέση στην Ευρώπη για όσους και όσες εκμεταλλεύονται τους κανόνες με σκοπό τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή ή τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: όλοι και όλες θα πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί.»

Ο Επίτροπος Οικονομίας, κ. Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε: «Με την πρόταση αυτή θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στις εικονικές εταιρείες, διότι θεσπίζονται πρότυπα διαφάνειας που έχουν ως στόχο να εντοπίζονται ευκολότερα οι περιπτώσεις κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς. Η πρότασή μας καθορίζει αντικειμενικούς δείκτες που βοηθούν τις εθνικές φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τις εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά: οι εικονικές εταιρείες που εντοπίζονται με τον τρόπο αυτόν θα υπόκεινται σε νέες υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών στοιχείων και δεν θα μπορούν πλέον να επωφελούνται από φορολογικά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον αγώνα μας κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Ιστορικό

Η πρόταση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024, αφού εγκριθεί από τα κράτη μέλη.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης μέτρων της Επιτροπής που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών. Τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή πρότεινε την ταχύτατη μεταφορά της διεθνούς συμφωνίας για ελάχιστη φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Το 2022, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ακόμη πρόταση όσον αφορά τη διαφάνεια, η οποία θα απαιτεί από ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να δημοσιεύουν τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές τους, καθώς και την 8η οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, η οποία θα παρέχει στις φορολογικές διοικήσεις τις πληροφορίες που χρειάζονται για την κάλυψη των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Πέρα από την πρωτοβουλία αυτή που αφορά την κατάσταση εντός της ΕΕ, η Επιτροπή θα παρουσιάσει το 2022 μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τις εικονικές οντότητες εκτός της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Σύνδεσμος προς τα νομικά κείμενα

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα