Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Διανοητική ιδιοκτησία: Έγινε το τελικό βήμα για τη θέσπιση του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάθεση του οργάνου επικύρωσης από τη Γερμανία της συμφωνίας για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με την οποία ενεργοποιείται το τελικό βήμα για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος την 1η Ιουνίου 2023.

Το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα παρέχει στις επιχειρήσεις υπηρεσία μίας στάσης για την προστασία και την επιβολή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Θα καταστήσει την απόκτηση και την επιβολή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πολύ ευκολότερες, διαφανέστερες και οικονομικά προσιτές. Το νέο σύστημα προβλέπει ένα νέο Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Θα προσφέρει τη δυνατότητα επιβολής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας —όχι μόνο των νέων ενιαίων, αλλά και των μη ενιαίων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας— στα συμμετέχοντα κράτη μέλη κεντρικά, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και τη συνολική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το νέο ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών εταιρειών ενόψει του αδυσώπητου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Θα συμβάλει επίσης στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ, η οποία είναι απαραίτητη για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

Η συμφωνία για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, η οποία προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή το 2012, τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή στις 19 Ιανουαρίου 2022.

Όταν τεθεί επίσημα σε ισχύ, 17 κράτη μέλη θα συμμετάσχουν αρχικά στο νέο σύστημα, ενώ και άλλα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν μελλοτικά σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχουν ήδη δρομολογήσει ορισμένα μεταβατικά μέτρα για να βοηθήσουν τους χρήστες να αξιοποιήσουν πλήρως το νέο σύστημα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 2 296 69 53· Federica Miccoli – Τηλ.: +32 2 295 83 00)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα