Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Διαχείριση των συνόρων: Η Επιτροπή εγκρίνει υποδείγματα συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Frontex και τρίτων χωρών

Χθες, η Επιτροπή ενέκρινε δύο υποδείγματα συμφωνιών και συμφωνίες συνεργασίας για τη διαχείριση των συνόρων μεταξύ του Frontex και εταίρων εκτός ΕΕ.

logo

Το υπόδειγμα για τις συμφωνίες περί καθεστώτος καθιστά δυνατή την ανάπτυξη ομάδων του Frontex για τη διαχείριση των συνόρων σε εταίρους εκτός ΕΕ, ιδίως σε γειτονικές χώρες, καθώς και σε άλλες χώρες καταγωγής ή διέλευσης. Το υπόδειγμα για τις συμφωνίες συνεργασίας καθορίζει ένα πλαίσιο επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ του Frontex και των αρχών διαχείρισης των συνόρων στις χώρες εταίρους.

Η Επιτροπή έχει διαπραγματευτεί συμφωνίες περί καθεστώτος με 5 γειτονικές χώρες (3 από αυτές είναι σε ισχύ), ενώ ο Frontex επί του παρόντος διαθέτει συμφωνίες συνεργασίας με 18 εταίρους. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, οι μελλοντικές συμφωνίες περί καθεστώτος και οι συμφωνίες συνεργασίας πρέπει να βασίζονται σε αυτά τα υποδείγματα.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που ορίζουν το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και η στρατηγική Σένγκεν, οι ισχυρές, ολοκληρωμένες, αμοιβαία επωφελείς και εξατομικευμένες συμπράξεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση των συνόρων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα