Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Διαχείριση της μετανάστευσης: Πρώτη συνεδρίαση του Δικτύου Υψηλού Επιπέδου για τις Επιστροφές

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η συντονίστρια επιστροφών της ΕΕ κ. Mari Juritsch προεδρεύει της πρώτης συνεδρίασης του Δικτύου Υψηλού Επιπέδου για τις Επιστροφές. Στο Δίκτυο Υψηλού Επιπέδου για τις Επιστροφές συμμετέχουνεκπρόσωποι όλων των κρατών μελών της ΕΕ, των συνδεδεμένων κρατών Σένγκεν, καθώς και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Frontex για τις επιχειρήσεις επιστροφής. Το Δίκτυο θα στηρίξει τη συντονίστρια επιστροφών στον προσδιορισμό δραστηριοτήτων προτεραιότητας για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων, τη βελτίωση των διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων για τη διενέργεια επιστροφών και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Frontex.

Η συντονίστρια επιστροφών της ΕΕ διορίστηκε στις 2 Μαρτίου 2022 με στόχο να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό και κοινό ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών. Ο διορισμός της συντονίστριας επιστροφών υπήρξε μία από τις κύριες καινοτομίες του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση των επιστροφών και ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. Η συντονίστρια επιστροφών της ΕΕ και το Δίκτυο Υψηλού Επιπέδου για τις Επιστροφές συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη, την οποία πρότεινε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2021.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα