Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

CulturEU: Η Επιτροπή επιταχύνει τη στήριξη προς τον πολιτιστικό τομέα μέσω διαδικτυακού οδηγού για τη χρηματοδότηση της ΕΕ

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Επιτροπή δρομολόγησε έναν νέο διαδραστικό οδηγό που χαρτογραφεί όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.

Στην πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης CulturEU για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ παρουσιάζονται συνολικά 75 ευκαιρίες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ αυτών τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη», τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα InvestEU. Κάθε ευρωπαϊκή πολιτιστική οντότητα θα μπορεί, με λίγα μόνο κλικ, να μάθει χάρη στο διαδραστικό διαδικτυακό αυτό εργαλείο ποια είναι η καταλληλότερη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά: «Η καλλιτεχνική ελευθερία, η δημιουργικότητα και η πολιτιστική πολυμορφία είναι στοιχεία άρρηκτα συνυφασμένα με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Η Ευρώπη είναι μια πολιτιστική δύναμη και ο τομέας της δημιουργίας και του πολιτισμού πρέπει να ευδοκιμούν. Παράλληλα με το Next Generation EU, δρομολογούμε σήμερα ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να πλοηγούνται εύκολα και να επιλέγουν τα καταλληλότερα προγράμματα στήριξης σε επίπεδο ΕΕ. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάκαμψη για τον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας έχουν τη μοναδική ιδιότητα να βελτιώνουν τη ζωή, να σφυρηλατούν κοινοτικούς δεσμούς, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να διαμορφώνουν τις συνθήκες για οικονομική μεγέθυνση, καθώς και να εμπνέουν άλλους τομείς δραστηριοτήτων. Ήταν καιρός να συνοδεύσουμε τους συντελεστές του πολιτισμού στην αναζήτηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και να συγκεντρώσουμε σ' έναν ενιαίο οδηγό όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που τους προσφέρει η ΕΕ. Αυτή η χαρτογράφηση που γίνεται για πρώτη φορά επιτρέπει σε όλους τους συντελεστές του πολιτισμού να διαλέξουν την καλύτερη γι' αυτούς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μόνο με τρία κλικ, κι αυτό μέσα από 75 διαφορετικές δυνατότητες. Πιστεύω ότι ο παρών οδηγός θα συμβάλει ακόμα περισσότερο ώστε όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα κονδύλια που διαθέτουμε και να μπορέσουν να ανακάμψουν, με τρόπο βιώσιμο, ταχύτερα.»

Ο οδηγός καταρτίστηκε για να βοηθήσει όλους τους εταίρους, κάθε είδους και μεγέθους, που εργάζονται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα να διατρέξουν το τοπίο της χρηματοδότησης στην ΕΕ, να κατανοήσουν ποιες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες γι' αυτούς και, τελικά, να μπορέσουν να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να φιλτράρουν αυτόματα τις σχετικές ευκαιρίες χρηματοδότησης με βάση τις ανάγκες τους, τον τομέα τους και το είδος του οργανισμού που εκπροσωπούν. Συμπληρώνεται από παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές που αποτελούν πηγή έμπνευσης. Το CulturEU θα επικαιροποιείται τακτικά με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στις αρχές του 2022.

Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας έχουν πληγεί σοβαρά από τους εκτεταμένους περιορισμούς που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Από την αρχή της πανδημίας, η Επιτροπή έχει λάβει αρκετά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού, συμπληρώνοντας και στηρίζοντας τις ενέργειες των κρατών μελών: χρηματοδοτική στήριξη, συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και επενδύσεις.

Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ μέχρι σήμερα για τη στήριξη του δημιουργικού και του πολιτιστικού τομέα περιλαμβάνουν:

  • αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, με σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και σχεδόν 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που προορίζονται για πολιτιστικά και δημιουργικά έργα χωρίς αποκλεισμούς από το 2021 έως το 2021·
  • διάθεση κονδυλίων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·
  • έγκριση εθνικής ενίσχυσης βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις συνολικού ύψους άνω των 420 εκατ. ευρώ·
  • δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ασφαλή επαναλειτουργία και ανάκαμψη του τομέα·
  • δημιουργία της ειδικής πλατφόρμας Creatives Unite για καλλιτέχνες, ερμηνευτές και άλλους επαγγελματίες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, πρωτοβουλιών και ιδεών. Η πλατφόρμα αυτή έχει πλέον περισσότερους από 43.000 χρήστες.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να συντονίζει και να διευκολύνει τις ανταλλαγές σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την εξέταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και την ανάδειξη σχετικών ευκαιριών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Οδηγός χρηματοδότησης CulturEU

Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027

Πλατφόρμα «Creatives Unite»

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα