Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Βιώσιμη αλιεία: επίτευξη συμφωνίας επί της αναθεώρησης του συστήματος ελέγχου της αλιείας

fishery

Αθήνα, 31/05/2023

 Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή επίτευξη προσωρινής πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της αναθεώρησης του συστήματος ελέγχου της αλιείας, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει πριν από ακριβώς 5 χρόνια με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Οι αναθεωρημένοι κανόνες εκσυγχρονίζουν τον τρόπο ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών της ΕΕ και των σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα ύδατα της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην πρόληψη της υπεραλίευσης, στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και πιο εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου της αλιείας και στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων στόλων και των θαλάσσιων λεκανών.
 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Με την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας, εξασφαλίζουμε αποτελεσματικότερο έλεγχο της χρήσης των πολύτιμων θαλάσσιων πόρων μας και καλύτερη επιβολή των κανόνων στο μέλλον. Με τη σημερινή συμφωνία, προσαρμόζουμε τον έλεγχο της αλιείας στο μέλλον, αυξάνοντας τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Το σημερινό μας επίτευγμα αποδεικνύει ότι οι μακρές και δύσκολες συζητήσεις επί σειρά ετών άξιζαν τον κόπο.»
 

Με τη συμφωνία επικαιροποιείται μεγάλο μέρος των ισχυόντων κανόνων για τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών και αξιοποιούνται πλήρως οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Με τους νέους κανόνες βελτιώνονται η παρακολούθηση και η ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων μέσω της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, π.χ. με την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS) επί των περισσότερων σκαφών, με τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής καταγραφής των αλιευμάτων, τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως επί των μεγαλύτερων σκαφών για καλύτερη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση εκφόρτωσης (δηλαδή της υποχρέωσης να μεταφέρονται τα αλιεύματα στην ξηρά) και με τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των νωπών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει επίσης εναρμονισμένες κυρώσεις για παραβιάσεις των κανόνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τον νέο κανονισμό ώστε αυτός να τεθεί σε ισχύ.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 2 295 31 56· Daniela Stoycheva – Τηλ.: +32 2 295 36 64)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα