Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αστυνομική συνεργασία: Η Επιτροπή προτείνει την υπογραφή και τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας με τη Νέα Ζηλανδία

logo

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε δύο προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου για την υπογραφή και τη σύναψη συμφωνίας που θα επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Europol και της Νέας Ζηλανδίας.

Η συμφωνία θα επιτρέψει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Europol στις αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας με σκοπό την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, θα εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω των απαραίτητων εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων. Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στην επιβολή του νόμου μετά τις επιθέσεις στο Κράισττσερτς τον Μάρτιο του 2019.

Όταν οι προτάσεις εγκριθούν από το Συμβούλιο, η συμφωνία θα διαβιβαστεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα