Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για την προστασία των πολιτών από επικίνδυνες προσμείξεις στα τρόφιμα

kyriakides

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για την προστασία των πολιτών από χημικές ουσίες που μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην ανάπτυξη των εμβρύων και των βρεφών ή στη χοληστερόλη. Οι νέοι κανόνες περιορίζουν τα επίπεδα τεσσάρων περιβαλλοντικών χημικών ουσιών, που είναι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), στα τρόφιμα. Θα προστατεύσουν τους καταναλωτές στην ΕΕ μειώνοντας την έκθεσή τους σε αυτές τις επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ και να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες από επιβλαβείς χημικές ουσίες. Οι νέοι αυτοί κανόνες καταδεικνύουν τη δέσμευσή μας να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία των πολιτών. Η υγεία των πολιτών αποτελεί σταθερή και αταλάντευτη προτεραιότητά μας.»

Οι τέσσερις εν λόγω χημικές ουσίες — το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ (PFNA) και το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS) — είναι επίσης γνωστές ως «παντοτινές χημικές ουσίες», καθώς η χημική τους σύνθεση δεν επιτρέπει τη διάσπαση τους. Τα κράτη μέλη υποστήριξαν ομόφωνα τους νέους κανόνες που βασίζονται σε έγκυρη επιστημονική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Οι κανόνες αυτοί αντικατοπτρίζουν τη σημαντική δέσμευση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, να αντιμετωπίσει την παρουσία PFAS στα τρόφιμα, θεσπίζοντας όρια στη νομοθεσία για τις προσμείξεις στα τρόφιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε σ’ αυτή την ιστοσελίδα.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Célia Dejond — Τηλ.: + 32 2 298 81 99)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα