Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ

Symbolic - Travel

Η Επιτροπή επικαιροποίησε χθες τον ισχύοντα κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, ο οποίος είναι ο κατάλογος των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή σε περιορισμούς λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Μετά τη χθεσινή επικαιροποίηση, προστέθηκε στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ η «I Fly», ακόμη μία αεροπορική εταιρεία που έχει πιστοποιηθεί στη Ρωσία. Η χθεσινή απόφαση της επιτροπής ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ έρχεται μετά την απόφαση του Απριλίου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο 20 πιστοποιημένες στη Ρωσία αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είχαν εν γνώσει τους πραγματοποιήσει πτήσεις χωρίς έγκυρα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, παραβιάζοντας έτσι τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας της αεροπορίας. Μέχρι σήμερα, στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται 22 πιστοποιημένες στη Ρωσία αεροπορικές εταιρείες.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Μετά την απόφαση που ελήφθη τον Απρίλιο να συμπεριληφθούν 20 ρωσικές αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούσαν αεροσκάφη αλλοδαπής ιδιοκτησίας χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, άλλη μία αεροπορική εταιρεία προστέθηκε στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά όλες τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν αεροσκάφη ξένης ιδιοκτησίας χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας στον στόλο τους, τα οποία προστέθηκαν παράνομα από τη Ρωσία στο νηολόγιο των αεροσκαφών της. Όπως ήδη ανέφερα τον Απρίλιο, θέλω να επισημάνω ότι η απόφαση αυτή δεν αποτελεί κύρωση κατά της Ρωσίας· έχει ληφθεί αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας.»

Λαμβανομένης υπόψη τη χθεσινής επικαιροποίησης, συνολικά 118 αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις στον εναέριο χώρο της ΕΕ. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156· Anna Wartberger — Τηλ.: + 32 229 82504)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα