Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ασφάλεια: Από σήμερα ισχύουν διεξοδικότεροι έλεγχοι των αδειών πυροβόλων όπλων

Σήμερα, αρχίζουν να ισχύουν νέοι κανόνες για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου.

logo

 

Όταν κάποιο άτομο υποβάλλει αίτημα για άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πλέον θα μπορούν, χρησιμοποιώντας το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά, να επαληθεύουν αν έχει ήδη απορριφθεί αίτημα για παρόμοια άδεια σε άλλο κράτος μέλος. Έτσι θα εμποδίζονται απόπειρες παράκαμψης των απαγορεύσεων κατοχής πυροβόλου όπλου μέσω αναζήτησης ευνοϊκότερης αντιμετώπισης σε άλλο κράτος μέλος.

Η βελτίωση του νομικού ελέγχου των πυροβόλων όπλων αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της διακίνησης πυροβόλων όπλων για την περίοδο 2020-2025. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προστασία των Ευρωπαίων από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, σύμφωνα με το θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα