Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η ΕΕ αυξάνει τη διαθεσιμότητα των βιολογικών φυτοφαρμάκων

Σήμερα, στο πλαίσιο της μετάβασης της ΕΕ σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και των προσπαθειών για τη μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

farm

, η ΕΕ έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήση σε αγρούς σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ενέκριναν νέους κανόνες για τη διευκόλυνση της έγκρισης μικροοργανισμών, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα παράσχουν στους γεωργούς της ΕΕ πρόσθετες επιλογές για την αντικατάσταση των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα έχουμε καλά νέα για τους Ευρωπαίους γεωργούς, καθώς τους βοηθάμε να εγκαταλείψουν τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων. Τα βιολογικά προϊόντα μπορούν να προστατεύσουν τις καλλιέργειες τους με μικρότερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα συστήματα τροφίμων αποτελούν βασικούς παράγοντες της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και πρέπει να υλοποιήσουμε επειγόντως αυτή τη μετάβαση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”, έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε κατά 50% τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων έως το 2030 και, για τον σκοπό αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να παράσχουμε εναλλακτικές λύσεις που σέβονται τον πλανήτη μας και την υγεία μας. Η ΕΕ έχει από τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων της· η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί απτή και συγκεκριμένη απόδειξη αυτού του ηγετικού ρόλου.»

Μετά τη θέση σε ισχύ των νέων κανόνων, η οποία αναμένεται έως τον Νοέμβριο (βλ. χρονοδιάγραμμα), η έγκριση μικροοργανισμών και η αδειοδότηση βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που τους περιέχουν θα είναι σημαντικά ταχύτερη. Έτσι θα διασφαλιστεί η ταχύτερη διάθεση στην αγορά νέων βιολογικών λύσεων που μπορούν να αντικαταστήσουν τις χημικές ουσίες. Οι νέοι κανόνες θα θέσουν ιδίως τις βιολογικές και οικολογικές ιδιότητες κάθε μικροοργανισμού στο επίκεντρο της επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνου, η οποία θα πρέπει να αποδείξει ότι οι μικροοργανισμοί είναι ασφαλείς πριν εγκριθούν ως δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ερωταπαντήσεις μας.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα