Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο27 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα σχετικά με πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές της Microsoft όσον αφορά το Teams

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για να αξιολογήσει κατά πόσον η Microsoft ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ συνδέοντας ή ομαδοποιώντας το προϊόν επικοινωνίας και συνεργασίας Teams με τα δημοφιλή της λογισμικά για τις επιχειρήσεις Office 365 και Microsoft 365.
 

Η Microsoft περιλαμβάνει το Teams, ένα εργαλείο επικοινωνίας και συνεργασίας υπολογιστικού νέφους, στις ευρέως διαδεδομένες σουίτες για επιχειρηματικούς πελάτες Office 365 και Microsoft 365, οι οποίες επίσης βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι η Microsoft ενδέχεται να καταχράται και να υπερασπίζεται τη θέση της στην αγορά λογισμικών παραγωγικότητας περιορίζοντας τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) όσον αφορά τα προϊόντα επικοινωνίας και συνεργασίας.  
 

Ειδικότερα, η Επιτροπή ανησυχεί ότι η Microsoft ενδέχεται να παρέχει στο Teams πλεονέκτημα διανομής μη παρέχοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα συμπεριλάβουν ή όχι την πρόσβαση στο εν λόγω προϊόν όταν είναι συνδρομητές στα λογισμικά παραγωγικότητας της Microsoft, ενώ ενδέχεται να έχει περιορίσει και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικών της λογισμικών παραγωγικότητας και των ανταγωνιστικών προϊόντων. 
 

Οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να συνιστούν αντιανταγωνιστική σύνδεση ή ομαδοποίηση και να εμποδίζουν τους προμηθευτές άλλων εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά, εις βάρος των καταναλωτών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).
 

Εάν αποδειχθούν αληθείς οι ανησυχίες της Επιτροπής, η υπό έρευνα συμπεριφορά ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, οι οποίοι απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η Επιτροπή θα διερευνήσει διεξοδικά το θέμα κατά προτεραιότητα. Η έναρξη επίσημης έρευνας δεν προδικάζει την έκβασή της.
 

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγερ, αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας εξ αποστάσεως, όπως το Teams, έχουν καταστεί απαραίτητα για πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές για τα προϊόντα αυτά παραμένουν ανταγωνιστικές και ότι οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να επιλέγουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Γι’ αυτό διερευνούμε κατά πόσον η σύνδεση που επιχειρεί η Microsoft του Teams με τα δικά της λογισμικά παραγωγικότητας ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.»
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα