Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις συλλογικές συμβάσεις από μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 28/09/2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ στις συλλογικές συμβάσεις(«κατευθυντήριες γραμμές») όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων.Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν πότε ορισμένοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να συγκεντρώνονται για να διαπραγματευτούν συλλογικά καλύτερες συνθήκες εργασίας χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή και επίτροπος Ανταγωνισμού,κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε: «Οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι στην ψηφιακή οικονομία και πέραν αυτής ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διαπραγματεύονται ατομικά καλούς όρους εργασίας και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες εργασίας.Η από κοινού διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεωνμπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών αυτών. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην παροχή ασφάλειας δικαίου στους μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους, διευκρινίζοντας πότε το δίκαιο περί ανταγωνισμού δεν εμποδίζει τις προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν συλλογικά για καλύτερη συμφωνία.»

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις συλλογικές συμβάσεις

Το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ («ΣΛΕΕ») απαγορεύει συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ενώ οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων δεν υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται «επιχειρήσεις» και, ως εκ τούτου, κινδυνεύουν να παραβούν τους κανόνες ανταγωνισμού όταν διαπραγματεύονται συλλογικά σχετικά με τις αμοιβές τους ή με άλλους όρους συναλλαγών. Ως εκ τούτου, οι αυτοαπασχολούμενοι συχνά δεν είναι βέβαιοι κατά πόσον μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά τους όρους εργασίας τους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τους μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται εντελώς μόνοι τους και δεν απασχολούν άλλους. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ορισμένοι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν ότι:

  • Το δίκαιο περί ανταγωνισμού δεν εφαρμόζεται στους μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση με τους εργαζομένους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι: i)παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε μία επιχείρηση· ii) εργάζονται μαζί με τους εργαζομένους· και iii) παρέχουν υπηρεσίες σε ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας ή μέσω αυτής.
  • Η Επιτροπή δεν θα επιβάλει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στις συλλογικές συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι που βρίσκονται σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση. Τούτο συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν ανισορροπία στη διαπραγματευτική ισχύ λόγω διαπραγματεύσεων με οικονομικά ισχυρότερες εταιρείες ή όταν διαπραγματεύονται συλλογικά σύμφωνα με την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε εθνικό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού και ειδικών συνεδριάσεων με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της έως το 2030.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μέρος των δράσεων που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες αντιμετωπίζονται κατάλληλα∙ στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής και η ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε πλατφόρμες. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών δεν περιορίζεται στους μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας αλλά καλύπτει επίσης καταστάσεις μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται στη μη διαδικτυακή οικονομία.

Ιστορικό

Τον Ιούνιο του 2020, η Επιτροπή δρομολόγησε πρωτοβουλία για να διασφαλίσει ότι οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ δεν εμποδίζουν τις συλλογικές συμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αυτοαπασχολούμενων.  

Τον Ιανουάριο του 2021, η Επιτροπή δρομολόγησε αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας συγκέντρωσε περαιτέρω στοιχεία, μεταξύ άλλων μέσω ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης και εξωτερικής μελέτης.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε δημόσια διαβούλευση με την οποία κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών.     

Η τελική έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων της πρωτοβουλίας αυτής και η εξωτερική μελέτη για την υποστήριξή της δημοσιεύονται σήμερα μαζί με τις κατευθυντήριες γραμμές.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ στις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κατευθυντήριες γραμμές για τις συλλογικές συμβάσεις αυτοαπασχολουμένων

Ερωτήσεις και απαντήσεις: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Δελτίο Τύπου: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Ενημερωτικό δελτίο: βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Ανακοίνωση με τίτλο «Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: πλήρης αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα