Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων στην Apple

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση αιτιάσεων στην Apple διευκρινίζοντας τις ανησυχίες της σχετικά με τους κανόνες του καταστήματος εφαρμογών της Apple (App Store) για τους παρόχους μουσικής συνεχούς ροής.

 

Το εν λόγω διαδικαστικό στάδιο έρχεται σε συνέχεια της κοινοποίησης αιτιάσεων της Επιτροπής, η οποία κατέληγε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Apple έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της i) επιβάλλοντας στους προγραμματιστές εφαρμογών μουσικής συνεχούς ροής το δικό της σύστημα πληρωμών για τις αγορές εντός εφαρμογής (υποχρέωση IAP) και ii) περιορίζοντας την ικανότητα των προγραμματιστών εφαρμογών να ενημερώνουν τους χρήστες iPhone και iPad σχετικά με εναλλακτικές συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικής (υποχρεώσεις anti-steering).

 

Η σημερινή κοινοποίηση αιτιάσεων διευκρινίζει ότι, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης αντιμονοπωλιακής έρευνας, η Επιτροπή δεν λαμβάνει πλέον θέση όσον αφορά τη νομιμότητα της υποχρέωσης IAP που επιβάλλεται από την Apple, αλλά εστιάζει κυρίως στους συμβατικούς περιορισμούς που επέβαλε η Apple στους προγραμματιστές εφαρμογών.

 

Η Επιτροπή καταλήγει στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις anti-steering που επιβάλλει η Apple συνιστούν αθέμιτους εμπορικούς όρους κατά παράβαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ειδικότερα, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις anti-steering που επιβάλλει η Apple στους προγραμματιστές εφαρμογών μουσικής συνεχούς ροής εμποδίζουν τους εν λόγω προγραμματιστές να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το πού και πώς μπορούν να εγγραφούν σε φτηνότερες υπηρεσίες συνεχούς ροής.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα