Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο21 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις της Επιτροπής στον κλάδο των ενεργειακών ποτών

The Berlaymont Building and European Flags

Στις 20 Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ενεργειακών ποτών σε διάφορα κράτη μέλη.
 

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι η εν λόγω εταιρεία ενδέχεται να έχει παραβιάσει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ, η οποία απαγορεύει τη δημιουργία καρτέλ και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές [άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και άρθρο 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ]. Η ελεγχόμενη εταιρεία ενδέχεται επίσης να έχει παραβιάσει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ που απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της ΣΛΕΕ and άρθρο 54 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ).
 

Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις αποτελούν προκαταρκτικό βήμα των ερευνών για εικαζόμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Η διεξαγωγή επιθεωρήσεων δεν σημαίνει ότι η εταιρεία είναι ένοχη αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της επιθεώρησης.
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
21 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα