Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με κρίσιμη απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμβόλια και τα διαγνωστικά κιτ

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σημερινή έγκριση σημαντικών νέων μέτρων που θα παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τα νοσοκομεία της ΕΕ, τους γιατρούς και τα μεμονωμένα άτομα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όταν αγοράζουν εμβόλια και διαγνωστικά κιτ για τον κορονοϊό.

Οι νέοι κανόνες, που εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη και βασίζονται στην πρόταση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου (στο πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά με πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19), αποσκοπούν στην παροχή καλύτερης και φθηνότερης πρόσβασης στα αναγκαία εργαλεία για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία του κορονοϊού.

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή συμφωνία θα συμβάλει ώστε τα εμβόλια κατά του κορονοϊού να μπορούν να αποκτηθούν χωρίς ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ. Συγχαίρω όλους τους συμμετέχοντες για την εξαιρετικά ταχεία έγκριση των νέων κανόνων, οι οποίοι θα βοηθήσουν στο να γίνουν φθηνότερα τόσο τα εμβόλια όσο και τα διαγνωστικά κιτ. Η επιτυχής διάθεση αυτών των εμβολίων είναι ζωτικής σημασίας για να βγει η Ευρώπη από τη σκιά της πανδημίας. Αυτή θα είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους επόμενους μήνες.»

Τα μέτρα θα επιτρέψουν στις χώρες της ΕΕ να απαλλάξουν προσωρινά από τον ΦΠΑ τα εμβόλια και τα διαγνωστικά κιτ που πωλούνται σε νοσοκομεία, γιατρούς και μεμονωμένα άτομα, καθώς και σε στενά συνδεδεμένες υπηρεσίες. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις πωλήσεις εμβολίων, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή, ενώ τα διαγνωστικά κιτ δεν μπορούν να υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές. Σύμφωνα με την τροποποιημένη οδηγία, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν είτε μειωμένους είτε μηδενικούς συντελεστές τόσο στα εμβόλια όσο και στα διαγνωστικά κιτ, εφόσον το επιθυμούν. 

Η πανδημία του κορονοϊού κατέστησε αναγκαία την έκτακτη αντίδραση των αρχών σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η Επιτροπή εντείνει τώρα τις εργασίες της για την προετοιμασία όσον αφορά τη διάθεση νέων εμβολίων στην ΕΕ, ιδίως μετά τις πρόσφατες ρηξικέλευθες ανακοινώσεις από παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες.

Η φορολογική και τελωνειακή πολιτική της ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή πρόσβασης σ' αυτές τις κρίσιμες ιατρικές προμήθειες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην εσωτερική αγορά είναι ασφαλή.

Επόμενα βήματα

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση αντίδραση από τα κράτη μέλη, οι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2022, ή μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την εκκρεμούσα πρόταση της Επιτροπής για τους νέους κανόνες όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ , σε περίπτωση που αυτό συμβεί νωρίτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο της ΓΔ TAXUD

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινά μέτρα ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας για εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID-19 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

Ανακοίνωση σχετικά με πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 και δελτίο τύπου σχετικά με την επανεμφάνιση του κορονοϊού

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα