Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Αντιμετώπιση του κορονοϊού: 183,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τριών εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) στην Ελλάδα, χάρη στις οποίες 183,5 εκατ. ευρώ θα ανακατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, κυρίως μέσω χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης και/ή εγγυήσεων.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι που η Ελλάδα για δεύτερη φορά αξιοποιεί την ευελιξία που παρέχει η πολιτική συνοχής για να στηρίξει την οικονομία και ιδίως της μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απασχόληση. Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού συνεχίζει να υπάρχει για να βοηθάει τα κράτη μέλη να κατευθύνουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκεί όπου είναι πιο απαραίτητη».

Χάρη στη μεταφορά πόρων από το ΕΠ «Υποδομές» και το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», θα στηριχθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα γρήγορα θέσπισε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης και από τον Απρίλιο έχει θεσπίσει τέσσερα καθεστώτα στήριξης επιχειρήσεων: εγγυήσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου Εγγυήσεων για δάνεια κεφαλαίων κίνησης, επιδότηση επιτοκίου για υπάρχοντα δάνεια των ΜΜΕ, επιδότηση επιτοκίου για νέα δάνεια κεφαλαίων κίνησης των ΜΜΕ κι ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών υπό μορφή επιχορηγήσεων προς τις ΜΜΕ. Συνολικά, μέσω αυτών των καθεστώτων αναμένεται να στηριχθούν περίπου 105 500 επιχειρήσεις.

Η τροποποίηση του εν λόγω ΕΠ είναι δυνατή χάρη στην εξαιρετική ευελιξία που παρέχεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII +) , οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων στην πανδημία τομέων.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα