Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ανταγωνισμός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση του 2021 για την πολιτική ανταγωνισμού

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την έκθεση του 2021 για την πολιτική ανταγωνισμού, στην οποία παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις πολιτικής και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν πέρυσι, καθώς και μια σειρά μέτρων επιβολής. Το 2021 η Επιτροπή σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη συνολική επανεξέταση των βασικών κανονισμών, κατευθυντήριων γραμμών και ανακοινώσεων για τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με μια πολιτική ανταγωνισμού κατάλληλη για νέες προκλήσεις, στην οποία σκιαγραφείται ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού στην πορεία της Ευρώπης προς την ανάκαμψη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και μια ανθεκτική ενιαία αγορά.

Μετά την πρόταση του 2020 για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η οποία θεσπίζει μια σειρά υποχρεώσεων άμεσης εφαρμογής για τις εταιρείες που ενεργούν ως σημαντικοί ρυθμιστές της πρόσβασης για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόταση νέου κανονισμού για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά. Το 2021 η Επιτροπή συμμετείχε στη νομοθετική διαδικασία, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης (που είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμα εδώ. Σχετικό ενημερωτικό γράφημα είναι επίσης διαθέσιμο στο διαδίκτυο
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: + 32 229 87024· Nina Ferreira — Τηλ.: + 32 229 98163· Μαρία Τσώνη — Τηλ.: + 32 229 90526)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα