Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο21 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ανταγωνισμός: Δήλωση του ΕΔΑ σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

logo

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ καθώς και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ («Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού» ή «ΕΔΑ») δημοσίευσαν κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

 

Στη δήλωσή του, το ΕΔΑ αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες συνθήκες κρίσης ενδέχεται να αναγκάσουν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν σοβαρές διαταραχές που οφείλονται στις επιπτώσεις του πολέμου και/ή τις κυρώσεις στην ενιαία αγορά.

 

Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συνεργασία με σκοπό

  1. τη διασφάλιση της αγοράς, του εφοδιασμού και της δίκαιης διανομής σπάνιων προϊόντων και εισροών ή
  2. τον μετριασμό σοβαρών οικονομικών συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλόμενων στη συμμόρφωση με τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ.

 

Αυτό το είδος συνεργασίας πιθανότατα είτε δεν ισοδυναμεί με περιορισμό του ανταγωνισμού είτε οδηγεί σε βελτίωση της αποδοτικότητας που κατά πάσα πιθανότητα υπερτερεί κάθε τέτοιου περιορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΔΑ δήλωσε ότι δεν θα παρέμβει ενεργά κατά των απολύτως αναγκαίων και προσωρινών πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά στην αποφυγή των σοβαρών διαταραχών, τις οποίες προκαλούν οι επιπτώσεις του πολέμου και/ή οι κυρώσεις στην ενιαία αγορά.

 

Οι εταιρείες μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη του ΕΔΑ ανά πάσα στιγμή για ανεπίσημη καθοδήγηση σχετικά με τη συμβατότητα των πρωτοβουλιών τους με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ / του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ταυτόχρονα, το ΕΔΑ δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση κατά των εταιρειών που επωφελούνται από την τρέχουσα κατάσταση συνάπτοντας συμπράξεις ή καταχρώμενες τη δεσπόζουσα θέση τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Επιτροπής.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
21 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα