Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Το 2022 τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στήριξαν τις ΜΜΕ, την απασχόληση εκατομμυρίων ατόμων και την παραγωγή καθαρής ενέργειας

The Berlaymont Building and European Flags

Κατά την περίοδο 2014-2020 τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (στο εξής: ΕΔΕΤ) αποδέσμευσαν συνολική επένδυση ύψους 731 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 535 δισ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, για την προώθηση της διαρκούς κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης, της εδαφικής συνοχής, της κοινωνικής Ευρώπης και της ομαλής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.
 

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει στη συνοπτική έκθεση του 2022 για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή.

Η έκθεση παρουσιάζει τα επιτεύγματα των ΕΔΕΤ έως το τέλος του 2021:

 • παροχή στήριξης σε περισσότερες από 4 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
 • παροχή στήριξης σε 55,2 εκατομμύρια άτομα μέσω δράσεων απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, απόκτησης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης,
 • αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά περισσότερο από 3.600 MWh/έτος και μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων κατά 2,6 TWh/έτος (ισοδύναμη με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν περίπου 720.000 νοικοκυριά σε ένα ολόκληρο έτος),
 • παροχή στήριξης σε 2,3 εκατομμύρια έργα ώστε να βοηθήσουν τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές ΜΜΕ να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές,
 • διατήρηση 44.000 θέσεων εργασίας και δημιουργία περισσότερων από 6.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.


Τα ΕΔΕΤ βρέθηκαν επίσης στην πρώτη γραμμή της παροχής στήριξης προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών της επιπτώσεων.
 

Χάρη στις προσωρινές διατάξεις ευελιξίας που εισήγαγε η Πολιτική Συνοχής στον απόηχο της έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν τα μη δαπανηθέντα κονδύλια της πολιτικής συνοχής σε τομείς πολιτικής όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και η στήριξη των ΜΜΕ.
 

Από την έξαρση της πανδημίας το 2020 και το 2021 τα ΕΔΕΤ έχουν κατανεμηθεί για την κάλυψη των αναδυόμενων αναγκών των ιατρικών ιδρυμάτων, των ερευνητών, των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των ευάλωτων ατόμων. Επιπλέον, τα ΕΔΕΤ συνέβαλαν στην κατάρτιση εκατομμυρίων ατόμων με χαμηλές δεξιότητες, πολλά από τα οποία απέκτησαν τυπικά προσόντα.
 

Τέλος, τα ΕΔΕΤ διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην ενίσχυση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανακαίνισης κτιρίων και της ολοκλήρωσης της αγοράς, ως βασικών κινητήριων δυνάμεων της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Η πολιτική συνοχής βοήθησε τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια και, παράλληλα, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό και οικοδομικό τομέα.
 

Ιστορικό

Η ετήσια συνοπτική έκθεση των ΕΔΕΤ που καλύπτει την υλοποίηση κατά την περίοδο 2014-2020 αποτελεί απαίτηση σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Η φετινή έκθεση παρουσιάζει την εξέλιξη της δημοσιονομικής εκτέλεσης των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 έως το τέλος του 2021. Η δημοσιονομική περίοδος 2014-2020 λήγει στο τέλος του 2023 βάσει του λεγόμενου κανόνα N+3.

Τα ΕΔΕΤ, ως ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, στηρίζουν την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή των περιφερειών της Ευρώπης, καθώς και την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψή τους από την κρίση που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια.

Τα ΕΔΕΤ αποτελούνται από:

Οι στόχοι πολιτικής που επιδιώκονται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ είναι οι εξής:

 • έρευνα και καινοτομία,
 • ψηφιακές τεχνολογίες,
 • στήριξη της οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών,
 • βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων,
 • μικρές επιχειρήσεις,
 • έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
 • απασχόληση, καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης,
 • αστική ανάπτυξη και εδαφική συνεργασία (Interreg).


Περισσότερες πληροφορίες

Συνοπτική έκθεση και παραρτήματα του 2022 σχετικά με την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων των ΕΔΕΤΟδηγός για την πρόοδο των επενδύσεων

Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή

Kohesio

@VDombrovskis

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@EUinmyRegion

@EU_Social


Δηλώσεις

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία παρέχουν πραγματική ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέσω επενδύσεων ειδικά προσαρμοσμένων για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Αποτέλεσαν την πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και των συνεπειών της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη δίκαιη ανάπτυξη και ανάκαμψη της ΕΕ.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο - 31/01/2023

 

Η πολιτική συνοχής αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και τα στήριξε στην αντιμετώπιση των πρόσφατων κρίσεων. Με τον τρόπο αυτό, απέτρεψε την επιδείνωση των εσωτερικών ανισοτήτων στην Ένωσή μας και ενίσχυσε την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ.. Τα αποτελέσματα και τα απτά οφέλη για τους πολίτες μας καταδεικνύονται σαφώς στην παρούσα έκθεση. Οι τόποι που μένουν στο περιθώριο μπορεί να προκαλέσουν ανοιχτές πληγές στις δημοκρατίες μας. Και μία από τις βασικές αξίες της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας είναι ότι κάθε άτομο και κάθε τόπος έχει αξία, καθώς και ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινή μας ευημερία.

κ. Ελίζα Φερέιρα, επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων - 31/01/2023

Διαπίστωσα με μεγάλη μου ικανοποίηση ότι τα ΕΔΕΤ συνέχισαν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων στην επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση, καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας. Όλα αυτά τα χρόνια και ιδίως στους δύσκολους καιρούς μετά την πανδημία COVID-19 και την αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτή η ενωσιακή στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλα τα άτομα.

κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων - 31/01/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα