Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

2 εκατ. ευρώ για τη χαρτογράφηση των «ειδησεογραφικών ερήμων» στην Ευρώπη και την παροχή επιχορηγήσεων σε τοπικά, περιφερειακά και κοινοτικά μέσα ενημέρωσης

The Berlaymont Building and European Flags

 

Σήμερα, η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης ύψους 2 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία οργανισμών για τη στήριξη των τοπικών μέσων ενημέρωσης και την αντιμετώπιση της εμφάνισης «ειδησεογραφικών ερήμων», δηλαδή γεωγραφικών περιοχών ή κοινοτήτων που διαθέτουν λίγα ή καθόλου ειδησεογραφικά πρακτορεία που να παρέχουν ανεξάρτητες και σχετικές με τις περιοχές αυτές ειδήσεις. Αυτό το νέο έργο θα συμβάλει στην ανάδειξη αυτών των περιοχών και στον εντοπισμό εκείνων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης «ειδησεογραφικών ερήμων» σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έως το τέλος του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί μια πλήρης χαρτογράφηση που θα έχει ως στόχο να ενισχύσει τη βάση γνώσεων των οργανώσεων και των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Επιπλέον, το έργο θα προσφέρει επιχορηγήσεις ύψους 1,2 εκατ. ευρώ σε τοπικά, περιφερειακά και κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να τα βοηθήσει να καινοτομήσουν και να γίνουν πιο ανθεκτικά.
 

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Πολλές κοινότητες δεν λαμβάνουν πλέον ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με θέματα άμεσου ενδιαφέροντος γι’ αυτές, όπως την τοπική πολιτική σκηνή, τις κοινοτικές εκδηλώσεις ή τις δημόσιες υπηρεσίες. Το έργο αυτό θα παραγάγει δεδομένα ζωτικής σημασίας σχετικά με το ζήτημα των “ειδησεογραφικών ερήμων”, θα εντοπίσει πρακτικές λύσεις και θα στηρίξει άμεσα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με επιχορηγήσεις
 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν πρόσθεσε τα εξής: «Για να έχουν πρόσβαση σε πολυφωνία και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, οι Ευρωπαίοι χρειάζονται τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Το έργο αυτό θα βελτιώσει την ανθεκτικότητά τους και θα στηρίξει καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να συνεχίσουν να επιτελούν το σημαντικό έργο τους στις περιοχές που καλύπτουν.»
 

Τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται σε αναγνωρισμένες «ειδησεογραφικές ερήμους» θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις γύρω στον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2023. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ. Το έργο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης της Επιτροπής για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και τεχνολογικής αυτονομίας, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα και στη στρατηγική για την ψηφιακή δεκαετία
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Charles Manoury — Τηλ.: + 32 2 291 33 91)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα