Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

112: Νέα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικής πρόσβασης σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης

112

Η Επιτροπή θέσπισε νέα μέτρα για τη βελτίωση των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, με στόχο την υποστήριξη της άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω του 112, του ενιαίου αριθμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ.
 

Ένας νέος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε σήμερα, θεσπίζει μέτρα για τη βελτίωση των πληροφοριών εντοπισμού του καλούντος, της πρόσβασης των τελικών χρηστών με αναπηρίες και της δρομολόγησης των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στα καταλληλότερα κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό, απαιτείται επίσης από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται με την Επιτροπή για τον προσδιορισμό κοινών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας όσον αφορά τις εφαρμογές επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αναγνωρίζει τη μετάβαση σε δίκτυα που βασίζονται αποκλειστικά στο πρωτόκολλο Ίντερνετ (IP) και απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν έναν χάρτη πορείας για την αναβάθμιση των εθνικών τους συστημάτων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και να ανταποκρίνονται σ’ αυτές μέσω τεχνολογίας πακετομεταγωγής.
 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι αξιόπιστες, άμεσες, αποτελεσματικές και διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες σ’ ολόκληρη την ΕΕ. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να διασφαλίσουν τη συνεχή πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 της ΕΕ. Αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της μετάβασης σε δίκτυα που βασίζονται αποκλειστικά στο πρωτόκολλο Ίντερνετ (IP).»
 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες που βασίζονται στο πρωτόκολλο Ίντερνετ (φωνητικές επικοινωνίες, επικοινωνίες κειμένου και επικοινωνίες μέσω βίντεο) θα επιτρέψουν την παροχή επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και συναφών πληροφοριών, καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός είναι δεσμευτικός και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή και να παρέχουν τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που θεσπίζει.
 

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στην ΕΕ μέσω τακτικών εκθέσεων, δεδομένης της σημασίας που έχει ο αριθμός αυτός στη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, από τις 270 εκατομμύρια κλήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται στην ΕΕ, πάνω από τις μισές πραγματοποιούνται μέσω του ενιαίου αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Μαριέττα  Γραμμένου — Τηλ.: + 32 2 298 35 83)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα