Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

11 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα κονδύλια του REACT-EU για το 2022

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
H Επιτροπή δημοσίευσε την κατανομή των πόρων REACT-EU για το 2022. Το ποσό που διατίθεται πλέον για προγραμματισμό στο πλαίσιο της πολιτικής πολιτικής συνοχής και στα 27 κράτη μέλη ανέρχεται σε 11 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές).

Τα κονδύλια αυτά έρχονται να προστεθούν στα σχεδόν 40 δισ. ευρώ που διατέθηκαν το 2021. Τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μέτρα ανάκαμψης αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, των επιχειρήσεων και της στήριξης προς τις πλέον ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρουν στις πράσινες και ψηφιακές προτεραιότητες για μια έξυπνη, βιώσιμη και συνεκτική ανάκαμψη.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα εξής: «Το REACT-EU είναι ένα επιτυχημένο μέσο για τη στήριξη της ανάκαμψης από την κρίση του κορονοϊού και για την υλοποίηση μιας δίκαιης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στην ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ έχουν προγραμματίσει σχεδόν όλους τους πόρους REACT-EU για το 2021, και τώρα πλέον καλούμε τα κράτη μέλη να υποβάλουν άμεσα στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις στα προγράμματά τους όσον αφορά τη δόση του 2022, ώστε να μπορέσει να υπάρξει έγκαιρη απορρόφηση.» 

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, δήλωσε τα εξής: «Από τη στήριξη ατόμων που αναζητούν εργασία στο Βέλγιο έως τη χρηματοδότηση της φροντίδας ηλικιωμένων στη Βουλγαρία, το REACT-EU συνεισφέρει με απτό τρόπο στη ζωή των Ευρωπαίων ήδη από την αρχή της κρίσης. Με το διαθέσιμο ποσό για το 2022 να φτάνει τα 11 δισ. ευρώ, τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να συνεχίσουν να αξιοποιούν στο έπακρο αυτή την πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης.»

Οι πόροι REACT-EU αποδεσμεύονται σε δύο δόσεις, ώστε να καταγράφεται διεξοδικά ο μεταβαλλόμενος κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας. Η κατανομή βασίζεται στο ΑΕΠ, καθώς και στο ποσοστό ανεργίας και ανεργίας των νέων της κάθε χώρας. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού στις οικονομίες των κρατών μελών σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 2021.

Το REACT-EU ήταν το πρώτο μέσο που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του NextGenerationEU —η πρώτη πληρωμή ύψους 800 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2021. Η ταχεία έγκριση των μέτρων επέτρεψε στα κράτη μέλη να διαθέσουν 37 δισ. ευρώ, με τις συνολικές πληρωμές να ανέρχονται σε 6,1 δισ. ευρώ. Από αυτά τα μέτρα που έχουν εγκριθεί, 23,3 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 12,8 δισ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 0,5 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

Συγκεκριμένα παραδείγματα αλληλεγγύης της ΕΕ

Ακολουθούν ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα της υποστήριξης που έχουν λάβει άτομα και επιχειρήσεις μέσω του REACT-EU:

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): Στην Τσεχία, το ΕΤΠΑ αναπτύσσει και εκσυγχρονίζει το Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Μπρνο. Στη Σουηδία, το Ταμείο βοηθά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ανακάμψουν από την κρίση μέσα από την ψηφιακή ανάπτυξη προς νέες αγορές. Στη Γαλλία, το ΕΤΠΑ θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Κέντρου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου «Henry Becquerel» ώστε να μπορεί να υποδέχεται περισσότερους ασθενείς. Στην Ισπανία, το ΕΤΠΑ στήριξε τη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία που εστιάζει στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία χάρη στην ηλεκτρική κινητικότητα στις δημόσιες μεταφορές, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δημόσια κτίρια. 
  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): Σε όλα τα κράτη μέλη, παρέχεται κατάρτιση, καθοδήγηση και επαγγελματικός προσανατολισμός σε άτομα ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους ή να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, το ΕΚΤ βοήθησε άτομα που επλήγησαν από την πανδημία ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία, να αποκτήσουν πιο ισχυρή διττή μάθηση και να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν πρόωρα την εκπαίδευση. Στη Βουλγαρία, δόθηκε συμπληρωματική ενίσχυση μισθού στο προσωπικό που εργάζεται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ παρέχονται υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες στο σπίτι σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. 
  • Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ): Στην Αυστρία και τη Ρουμανία, για παράδειγμα, παρασχέθηκαν σχολικά εφόδια σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Στην Εσθονία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και άλλα κράτη μέλη, παραδόθηκε σε απόρους επισιτιστική βοήθεια, όπως ζεστά γεύματα, καθώς και βασική υλική βοήθεια, όπως προϊόντα υγιεινής. Στη Λετονία, το ΤΕΒΑ χρηματοδότησε επίσης την προμήθεια μασκών και απολυμαντικών.

Επόμενα βήματα 

Η Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση της δόσης του REACT-EU για το 2022. Τα κράτη μέλη θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποστείλουν στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων τους. Μόλις εγκριθούν αυτές οι τροποποιήσεις, τα κράτη μέλη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους νέους πόρους από την 1η Ιανουαρίου 2022.  

Ιστορικό

Το REACT-EU αποτελεί μέρος του NextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 50,6 δισ. EUR (σε τρέχουσες τιμές) στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για τη διετία 2021-2022, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του 2023. Στόχος του REACT-EU είναι να στηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού ενισχύοντας την αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης καθώς και την ανθεκτικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, των επιχειρήσεων και της στήριξης προς τις πλέον ευάλωτες ομάδες. Τα κονδύλια συμβάλλουν επίσης στις πράσινες και ψηφιακές προτεραιότητες για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάκαμψη.

Το ποσό που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο του REACT-EU για το 2021 ανέρχεται σε περίπου 40 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 92 % έχουν ήδη διατεθεί σε επενδυτικά προγράμματα. Τα κονδύλια αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στα μέτρα έκτακτης ανάγκης που λήφθηκαν στο ξεκίνημα της κρίσης και τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση των συνεπειών της.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σελίδα πληροφοριών για το REACT-EU

REACT-EU: Ερωτήσεις και απαντήσεις

REACT-EU: ζωντανή παρακολούθηση της προόδου

NextGenerationEU

Δράση της πολιτικής συνοχής κατά του κορονοϊού

Πίνακας εργαλείων REACT-EU

Κατανομή REACT-EU για το 2022

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα