Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων

Στο πλαίσιο των καθεστώτων ποιότητας της ΕΕ, προστατεύονται οι ονομασίες προϊόντων για τα οποία υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ, αφενός, των ιδιοτήτων τους ή των χαρακτηριστικών τους και, αφετέρου, της γεωγραφικής προέλευσής τους. Τα καθεστώτα αυτά είναι:

  • Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) για γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και κρασιά
  • Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) για γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και κρασιά
  • Γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) για αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένα κρασιά

Μάθετε περισσότερα για τα καθεστώτα ποιότητας της ΕΕ.

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τις ονομασίες προϊόντων για τις οποίες είτε έχει υποβληθεί αίτηση για προστασία είτε έχουν ήδη καταχωριστεί ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΓΕ.

Οι ονομασίες προϊόντων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισής τους είτε στις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) είτε στα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), ή που έχουν πλέον καταχωριστεί ως ΓΕ ή ΕΠΙΠ, περιλαμβάνονται στα παρακάτω μητρώα:

Τα κέντρα Europe DIRECT απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της ΕΕ.