Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Υπουργείο Οικονομικών | Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Υπουργείο Οικονομικών | Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Υπουργειο Οικονομικων logo

 

Το Ελλάδα 2.0 είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περιλαμβάνει  επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει δράσεις και ενισχύσεις και στον πρωτογενή τομέα.

 

https://greece20.gov.gr/