Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Άλλα θεσμικά όργανα στην Ελλάδα

Για να λάβετε απάντηση ή βοήθεια σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερώτημα, επικοινωνήστε με ένα από τα παρακάτω δίκτυα:

Άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί της ΕΕ στην Ελλάδα

Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα αποτελεί τον επικοινωνιακό και διοικητικό σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις ελληνικές αρχές και ιδίως με τη Βουλή των Ελλήνων. Διαμεσολαβεί κατά τις επίσημες συναντήσεις των οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γενικής Γραμματείας του με αυτές, συμβάλλει στη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων και στην ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

Το Γραφείο επίσης εργάζεται στενά με τον ελληνικό Τύπο και τα ΜΜΕ αφενός ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφετέρου παρακολουθώντας τις αντιδράσεις τους προκειμένου να καταγράψει τον παλμό της κοινής γνώμης για τα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

O Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο ENISA βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξοπλίζονται και να προετοιμάζονται καλύτερα ώστε να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών.

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) βοηθά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς εργασίας και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες της ΕΕ, τις οργανώσεις των εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προσαρμόζουν την προσφορά κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Γραφείο Αθηνών

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της συνίστανται στα εξής:

  • τόνωση του δυναμικού της Ευρώπης σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη
  • στήριξη δράσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
  • προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και εκτός των συνόρων της Ένωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Βρείτε κοντά σας ένα κέντρο της ΕΕ στην Ελλάδα

Πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενημέρωσης στην Ελλάδα